- ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (DzU z 2 grudnia 2014 r., poz. 1689)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (DzU z 2 grudnia 2014 r., poz. 1691)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (DzU z 2 grudnia 2014 r., poz. 1692)

- rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (DzU z 16 grudnia 2014 r., poz. 1805)