·      rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” (DzU z 9 marca 2023 r., poz. 441)

·      § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (DzU z 16 marca 2023 r., poz. 498)

·      art. 17 i art. 18 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 547)