Obowiązują od 23 grudnia 2022 r.

Publikacja: 23.12.2022 02:00

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2481)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2491)

·      rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2532)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2533)

·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2541)

·      rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (DzU z 8 grudnia 2022 r., poz. 2549)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (DzU z 15 grudnia 2022 r., poz. 2639)

·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2709)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2710)

·      rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2712)

·      rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2719)

·      rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 2022 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2729)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2481)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2491)

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości