Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013–2018

(poz.12)