[b] Prezydent RP podpisał ustawy:[/b]

- z 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

- z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

- z 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. Ustawy muszą być jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw, pierwsza i trzecia wejdą w życie 1 stycznia 2010 r., a druga 6 grudnia 2009 r.