Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (poz. 101)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (poz. 102)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (poz. 103)

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (poz. 104)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (poz. 105)

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (poz. 106)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim (poz. 107)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Padew Narodowa w województwie podkarpackim (poz. 108)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzcianki w województwie wielkopolskim (poz. 109)