Prezydent podpisał ustawy:

- z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;

- z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej;

- z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

- z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013;

- z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.