Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (poz. 277)

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (poz. 275)