- art. 1 pkt 1 ustawy z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 4 sierpnia 2015 r., poz. 1098)

- ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (DzU z 4 listopada 2015 r., poz. 1782)

- art. 14, art. 15 i art. 25 ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (DzU z 20 listopada 2015 r., poz. 1925)

- ustawa z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (DzU z 20 listopada 2015 r., poz. 1926)

- ustawa z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (DzU z 20 listopada 2015 r., poz. 1928)