Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (poz. 505)

Postanowienie nr 115.3.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora

Komunikat nr 06/2016/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

Postanowienie nr 110.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie nr 110.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie nr 110.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 499)