Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów