Kontrola gminnych uchwał i zarządzeń – zasady, skutki, terminy

Od daty doręczenia gminie rozstrzygnięcia nadzorczego jej organy nie mogą traktować aktu objętego tym rozstrzygnięciem jako obowiązującego i wywołującego skutki prawne.

Publikacja: 06.03.2024 02:00

Kontrola gminnych uchwał i zarządzeń – zasady, skutki, terminy

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 40 ze zm.; dalej: u.s.g.) stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Organami nadzoru są przy tym prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 16 czerwca 2020 r. (I OSK 750/20, LEX nr 3048066) wyjaśnił, że zawarte w treści ww. przepisu sformułowanie „wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa” należy odczytywać w ten sposób, iż zarządzenie/uchwała, której nieważność stwierdził organ nadzoru, od daty doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego nie wywołuje skutków prawnych. Innymi słowy, wstrzymanie wykonania aktu na podstawie art. 92 ust. 1 u.s.g. należy rozumieć jako tymczasowe pozbawienie skutków prawnych, które wynikają z niego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara