Mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym

Społeczności lokalne mają prawo bezpośredniego wypowiadania się w sprawach zasadniczych dla tego samorządu, które nie są stałym, powtarzalnym, bieżącym wykonywaniem zadań. Oznacza to, że mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym.

Publikacja: 07.02.2024 02:00

Mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym

Foto: Adobe Stock

Prawodawca konstytucyjny uznał, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego, zaś zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa (art. 170 Konstytucji RP). Jest to ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, a także – zgodnie z jej art. 1 ust. 2 – w zakresie nieuregulowanym odpowiednio przepisy ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, z wyjątkiem art. 37e, art. 37f, art. 103aa oraz art. 103ba. Wcześniej wedle art. 72 ust. 2 ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (DzU z 1992 r. nr 84, poz. 426 ze zm.; dalej: mała konstytucja) mieszkańcy mogli podejmować rozstrzygnięcia w referendum lokalnym, a warunki i tryb przeprowadzenia go określała ustawa.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Teraz półroczna e-prenumerata za połowę ceny!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony