Udzielanie poręczeń to sprawa, która należy do kompetencji burmistrza

Wykonywanie budżetu (w tym zaciąganie zobowiązań) należy do wyłącznych kompetencji organu wykonawczego. WSA wydał wyrok ws. udzielania poręczeń przez burmistrza.

Publikacja: 27.12.2023 02:00

Udzielanie poręczeń to sprawa, która należy do kompetencji burmistrza

Foto: Adobe Stock

Rada miejska podjęła uchwalę w sprawie udzielenia przez gminę poręczenia spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez miejski zakład, sp. z o.o., celem zakupu praw do emisji CO2 oraz miału węglowego i biomasy wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła nieważność powyższej uchwały z powodu jej sprzeczności z przepisami prawa. RIO stwierdziła m.in., że zgodnie natomiast z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit i ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ma kompetencję do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym. Ta delegacja ustawowa, zdaniem RIO, nie przewiduje wskazywania podmiotów, którym burmistrz ma udzielić poręczenia, a jedynie wysokość tych poręczeń. Decyzja co do podmiotów, którym burmistrz może udzielić poręczenia, należy wyłącznie do organu wykonawczego gminy. Brak jest wobec tego podstaw prawnych do podjęcia przez radę gminy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia poręczenia konkretnemu podmiotowi.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona