Wadliwie skonstruowane normy uniemożliwiają realizację celów

W praktyce w wielu przypadkach intencje ustawodawcy związane z kształtem gminnych systemów odpadowych rażąco odbiegają od obowiązujących przepisów.

Publikacja: 06.09.2023 12:14

Wadliwie skonstruowane normy uniemożliwiają realizację celów

Foto: Adobe Stock

Komentowany wyrok jest już kolejnym orzeczeniem NSA odnoszącym się do przesłanek określenia przez wójta – burmistrza, prezydenta miasta – opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego ich zbierania.

NSA kolejny raz stwierdził, że kwestia „krotności” czy „notoryjności” naruszeń obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie ma znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności finansowej właściciela nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym sąd administracyjny kolejny raz opowiedział się za literalną wykładnią przepisów ustawy czystościowej, odrzucając interpretację nawiązującą do uzasadnienia przepisów ustawy nowelizującej wprowadzającej przepisy stanowiące podstawę wydania kontrolowanych przez sąd decyzji. Należy przypomnieć, że intencją projektodawców było, aby odpowiedzialność w tym zakresie nie dotyczyła „sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika”.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej