Wadliwie skonstruowane normy uniemożliwiają realizację celów

W praktyce w wielu przypadkach intencje ustawodawcy związane z kształtem gminnych systemów odpadowych rażąco odbiegają od obowiązujących przepisów.

Publikacja: 06.09.2023 12:14

Wadliwie skonstruowane normy uniemożliwiają realizację celów

Foto: Adobe Stock

Komentowany wyrok jest już kolejnym orzeczeniem NSA odnoszącym się do przesłanek określenia przez wójta – burmistrza, prezydenta miasta – opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego ich zbierania.

NSA kolejny raz stwierdził, że kwestia „krotności” czy „notoryjności” naruszeń obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie ma znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności finansowej właściciela nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym sąd administracyjny kolejny raz opowiedział się za literalną wykładnią przepisów ustawy czystościowej, odrzucając interpretację nawiązującą do uzasadnienia przepisów ustawy nowelizującej wprowadzającej przepisy stanowiące podstawę wydania kontrolowanych przez sąd decyzji. Należy przypomnieć, że intencją projektodawców było, aby odpowiedzialność w tym zakresie nie dotyczyła „sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika”.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży