Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który podtrzymał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Kanwą orzeczenia było zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego o wygaszeniu mandatu radnego z powodu naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.