Jednostki samorządu terytorialnego od pewnego czasu borykają się z problemem rosnących kosztów energii elektrycznej. Wzrastające o kilkaset procent ceny zakupu energii elektrycznej czy też wielokrotnie unieważniane przetargi nie dziwią już w zasadzie nikogo.

W konsekwencji samorządy niejednokrotnie decydują się na radykalne kroki – czasowe zamknięcia obiektów użyteczności publicznej, ograniczenia w oświetleniu ulic czy wyłączanie iluminacji budynków w niektórych ośrodkach stały się już niemal standardem. Nie ulega przy tym wątpliwości, że energia elektryczna nabywana przez samorządy jest w istotnej części konsumowana przez – niejednokrotnie wyeksploatowane i nieefektywne energetycznie – systemy oświetlenia ulicznego. W wielu przypadkach wartym rozważenia pomysłem na ich modernizację wraz z jednoczesnym obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną może być realizacja takiego projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto przy tym wskazać, że rozwój tego modelu realizacji zadań publicznych w sektorze oświetlenia ulicznego jest wprost ujęty w wydanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a wyznaczającym ramy transformacji energetycznej w Polsce dokumencie strategicznym pn. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”.