Jakub Kot

Jak efektywnie zmodernizować gminny system oświetlenia ulicznego?

Choć w sektorze oświetlenia ulicznego podpisano na ten moment jedynie osiem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, to można odnotować coraz większą aktywność samorządowców w tym zakresie.

Partnerstwo publiczno-prywatne PPP a nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zmian odnoszących się do specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego byłoby pożądanym krokiem dla dalszego rozwoju PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne w 2020 r.

Wraz z nadejściem roku 2020 po raz kolejny rozgorzała dyskusja – czy będzie to przełomowy rok dla PPP w Polsce? Dotychczasowa aktywność na tym polu nie daje podstaw do przesadnego optymizmu.

PPP – dlaczego dialog konkurencyjny?

Udzielanie wielowątkowych i skomplikowanych zamówień niejednokrotnie wymaga odejścia od podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. W takich przypadkach, rozwiązaniem wartym rozważenia może być dialog konkurencyjny, powszechnie wykorzystywany przy realizacji projektów PPP.

Ocena efektywności projektu PPP

Podmioty publiczne, które zamierzają skorzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji planowanych przedsięwzięć, w pierwszej kolejności muszą się zmierzyć z wykonaniem oceny efektywności. Pomoże ona podjąć im decyzję: czy realizacja projektu PPP jest zasadna, czy też korzystniejsza będzie inna formuła.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą nie tylko ustawy o PPP, ale także dziewiętnastu innych aktów prawnych z różnych dziedzin prawa.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowe regulacje precyzują następstwa nieprawidłowej realizacji projektu PPP przez partnera prywatnego. Umożliwiają też – w określonych przypadkach – wyłączenie odpowiedzialności partnera publicznego.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Strony umowy o PPP będą mogły zawiązać wyłącznie spółkę kapitałową. Partner prywatny będzie mógł przystąpić do istniejącej spółki komunalnej.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zmiany w ustawie o PPP mają ułatwić prowadzenie wspólnych inwestycji podmiotów publicznych z sektorem prywatnym.