Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę

Jednym z najczęściej żądanych dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, służących potwierdzaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców, jest sprawozdanie finansowe lub są to jego części.

Publikacja: 23.02.2022 13:36

Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę

Foto: Adobe Stock

Wymaganą formą dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest forma elektroniczna. W przypadku dokumentów papierowych, w myśl aktualnie (rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – DzU poz. 2452), jak i poprzednio obowiązujących przepisów (rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. – DzU z 2020 r. poz. 1282), konieczne jest sporządzenie ich cyfrowej kopii oraz potwierdzenie tego typu cyfrowego odwzorowania z papierowym oryginałem przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?