Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę

Jednym z najczęściej żądanych dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, służących potwierdzaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców, jest sprawozdanie finansowe lub są to jego części.

Publikacja: 23.02.2022 13:36

Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę

Foto: Adobe Stock

Wymaganą formą dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest forma elektroniczna. W przypadku dokumentów papierowych, w myśl aktualnie (rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – DzU poz. 2452), jak i poprzednio obowiązujących przepisów (rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. – DzU z 2020 r. poz. 1282), konieczne jest sporządzenie ich cyfrowej kopii oraz potwierdzenie tego typu cyfrowego odwzorowania z papierowym oryginałem przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?