fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Niebezpieczna bakteria w szpitalu narusza zbiorowe prawa pacjentów

Adobe Stock
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jako jedną z nieprawidłowości wskazał brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody. To pierwsza tego typu decyzja.

Jak informuje Rzecznik, w instalacji ciepłej wody w szpitalu sanepid stwierdził obecność bakterii Legionella sp. Mogą one wywoływać choroby układu oddechowego, w tym ciężkie zapalenie płuc, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności organizmu. Do zakażenia dochodzi w wyniku wdychania kropel zakażonej wody (np. pod prysznicem) lub zachłyśnięcia się taką wodą. Natomiast spożycie zakażonej wody nie powoduje zachorowania.

Jak zaznacza Rzecznik w opublikowanym dziś komunikacie, pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należyta starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielanie świadczenia zdrowotne i wykonywania decyzji organów tej służby.

Zgodnie z art. 64 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań.

Decyzja RPP ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji Rzecznik Praw Pacjenta nakłada na podmiot leczniczy karę pieniężną do wysokości 500 tys. złotych.

Przypomnijmy, że z ubiegłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynikało, iż zakażenia w szpitalach są poważnym problemem. Dotyczą od 5 do 10% osób leczonych szpitalnie.  NIK wskazywała na nieskuteczny w niektórych placówkach system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Źródłem przenoszenia bakterii są m. in. brudne ręce personelu medycznego, niejałowy sprzęt, skażone otoczenie chorego, przyjmowanie pacjentów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez ich zapewnienia, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA