fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Po zwrot podatku już bez notarialnego poświadczenia podpisu

123RF
Urzędy skarbowe nie będą już żądały notarialnego poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie do zwrotu nadpłaty podatku.

To efekt interwencji rzecznika praw obywatelskich w Ministerstwie Finansów.

Dotychczas praktyki organów podatków, co do formy, w jakiej podatnik powinien udzielić pełnomocnictwa do odbioru zwrotu nadpłaty, były rozbieżne. Niektóre urzędy skarbowe uznawały za prawidłowe udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej, inne wymagały natomiast notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu, co wymagało udania się do notariusza i poniesienia dodatkowych opłat za czynności notarialne.

Rzecznik zwracał uwagę, że trudności podatników z odbiorem zwrotu nadpłaty podatku dotyczą zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Osoby te z uwagi na stan zdrowia czy ograniczenia ruchowe, nie są w stanie stawić się osobiście w urzędzie aby odebrać należny im zwrot. Nie posiadają też rachunku bankowego, ani nie decydują się na zwrot w formie przekazu pocztowego, ze względu na dodatkowe koszty. Dlatego w wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem dla tych osób jest udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru nadpłaconego podatku.

Minister finansów zgodził się z wątpliwościami rzecznika, i stwierdził, że niezasadne jest żądanie notarialnego poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie w sprawach dotyczących czynności zwrotu nadpłaty.

W ubiegły wtorek Ministerstwo Finansów przekazało rzecznikowi pismo wystosowane do Dyrektorów Izb Skarbowych, z treści którego wynika, że organy podatkowe mogą dokonywać wypłaty nadpłaconego podatku na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, po uprzednim sprawdzeniu zgodności danych osoby odbierającej nadpłatę z danymi osoby wskazanej w upoważnieniu. Nie ma zatem konieczności przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu do odbioru nadpłaty w urzędzie skarbowym nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej regulujących udzielanie pełnomocnictwa w toku postępowania podatkowego. Odbiór nadpłaty jest czynnością, dla dokonania której niezbędne jest pełnomocnictwo w znaczeniu cywilnoprawnym.

- W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Ministra Finansów skierowane do dyrektorów izb skarbowych wyeliminuje takie przypadki w przyszłości i ułatwi podatnikom, zwłaszcza tym starszym lub niepełnosprawnym kontakt z aparatem skarbowym – podkreśliła Katarzyna Łakoma, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego RPO.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA