fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Idzie na lepsze w Krajowym Rejestrze Sądowym

123RF
Nowe regulacje ustawy o KRS znacząco przyspieszą wypełnianie obowiązków rejestrowych – to oszczędność czasu i pieniędzy zarówno przedsiębiorcy, jak i sektora publicznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy z 26 października 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Można śmiało rzec, że zakładane zmiany będą miały ogromne znaczenie zarówno dla obecnych, jak i przyszłych przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie zapisy ustawy o KRS przewidują możliwość złożenia wniosku o zarejestrowanie spółki w sposób tradycyjny, na urzędowym formularzu bądź na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Po zmianach wniosek będzie mógł zostać złożony tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – złożony w innej formie, zostanie zwrócony bez wzywania do uzupełnienia braków. Z jednej strony oznacza to oczywiście zamknięcie przedsiębiorcom jednej z dróg składania dokumentów, niemniej należy podkreślić szczególną korzyść z tego płynącą w postaci zaoszczędzonego czasu, a także redukcji uciążliwej biurokracji.

Obecnie przedsiębiorcy wypełniający wnioski o rejestrację podmiotu – czy nawet dokonując zmian w rejestrze – nagminnie popełniają błędy. Wynikają przede wszystkim ze znacznego skomplikowania samych układów formularzy, a także ich niezrozumiałości. Proponowane zmiany mają temu zapobiec. System teleinformatyczny nie pozwoli bowiem na pozostawienie pustych miejsc w tych polach, które należy wypełnić, a ponadto ma podpowiadać, jak to zrobić. Ustawodawca dąży tym samym do maksymalnej redukcji wad w wypełnianiu wniosków. Cała korespondencja pomiędzy przedsiębiorcą a organem rejestrowym ma być prowadzona w wersji elektronicznej. Co więcej, także sprawozdania finansowe będzie można składać tylko poprzez system teleinformatyczny i w odpowiednim formacie.

W obowiązującym aktualnie stanie prawnym podmioty, między innymi spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są zobligowane do dokonywania wielu czynności w formie aktu notarialnego. Aby dokonać zmiany w rejestrze, akt taki należy dołączyć do wniosku. W projekcie ustawy zaproponowano stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych, dzięki któremu niezwłocznie po sporządzeniu aktu notariusz umieści go w repozytorium w wersji elektronicznej z oznaczeniem numeru dokumentu. Składający wniosek nie będzie zatem zobligowany do załączania aktu, lecz jedynie do powołania się na jego numer w repozytorium, co z pewnością stanowić będzie dla składającego duże ułatwienie.

Projekt ustawy zakłada również stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego, za pomocą którego będzie można uzyskać zarówno dane o podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i informacje o dokumentach składanych przez nie do akt. Obecnie za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości możemy uzyskać jedynie informację o podmiotach zarejestrowanych w KRS. Portal Ministerstwa Sprawiedliwości daje dostęp do elektronicznej informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców – na podstawie tak pobranego dokumentu możemy uzyskać jedynie cześć informacji o podmiocie. Niewątpliwą zaletą wdrażanych zmian jest zatem ułatwienie docierania nie tylko do informacji o konkretnym przedsiębiorstwie, ale także do treści wszystkich składanych dokumentów w rejestrze, w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie trzeba będzie już fizycznie udawać się do sądu w takim celu, jak chociażby uzyskanie informacji o treści dokumentów składanych w rejestrze sądowym, np. sprawozdań finansowych

Warto również podkreślić, że tworzony system ma być kompatybilny także z systemem integracji rejestrów Unii Europejskiej tzw. BRIS. Dzięki temu przedsiębiorca w Polsce będzie mógł uzyskać dostęp do dokumentów oraz informacji zamieszczonych w rejestrach handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Proponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Mają na celu odformalizowanie części czynności dokonywanych przez przedsiębiorców, a co za ta tym idzie – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor jest wspólnikiem kancelarii adwokacko-radcowskiej Kamiński & Gawłowska s.c.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA