fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

SN: wniesienie skargi nadzwyczajnej nie jest warunkiem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Sąd Najwyższy
Fotorzepa / Jerzy Dudek
Niezadowolony z orzeczenia nie ma obowiązku skorzystania ze skargi nadzwyczajnej przed wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.

Tak uchwalił siedmioosobowy skład Izby Pracy SN, nadając swej uchwale moc zasady prawnej. O podjęcie uchwały wystąpił prezes Izby Pracy Józef Iwulski, gdyż pojawiły się rozbieżności, czy strona wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ma obowiązek wykazać, że złożyła wcześniej do uprawnionego organu wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Całkiem niedawno SN orzekł, że jak długo skarżący nie wykaże, że starał się wnieść skargę nadzwyczajną, tak długo nie może wnieść o uznanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Z tą drugą skargą wystąpiła spółka niezadowolona z orzeczenia dotyczącego służebności przesyłu, a nie miała możliwości złożenia skargi kasacyjnej. Skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia nie wzrusza, ale może prowadzić do odszkodowania. SN uznał, że skarga powódce nie przysługuje, bo nie wyczerpała możliwości korekty niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia, czyli skargi nadzwyczajnej.

Czytaj także:

Odmienną praktykę przyjmowała Izba Pracy SN i w uzasadnieniu najnowszej uchwały wskazuje, że uprawnienie do wniesienia skargi nadzwyczajnej do SN nie przysługuje samej stronie postępowania, lecz wymienionym w ustawie o SN urzędom, w szczególności prokuratorowi generalnemu i RPO. Strona jedynie występuje do nich z podaniem o wniesienie skargi. Przyjęcie wykładni odwrotnej prowadziłoby do zmarginalizowania skargi na bezprawność orzeczenia i stanowiłoby ograniczenie drogi do dochodzenia odszkodowania od państwa za szkodę wynikłą z wadliwego orzeczenia.

– Uchwała Izby Pracy stoi w opozycji do poglądu wyrażonego w paru orzeczeniach Izby Cywilnej, że warunkiem wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest niemożność wzruszenia takiego orzeczenia w drodze innych środków. Przy całym swoim ograniczonym charakterze skarga nadzwyczajna jest takim środkiem. Efektem tego była marginalizacja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, gdyż zainteresowany jej złożeniem musiał zainicjować procedurę wniesienia skargi nadzwyczajnej. Ostatnia uchwała SN odwraca ten porządek i takie stanowisko podaje w wątpliwość pierwotny zamiar ustawodawcy – komentuje mec. Paweł Lewandowski z kancelarii DZP.

Sygnatura akt: III PZP 4/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA