fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Reforma sądów cywilnych: komornik sprawdzi przedawnienie, zmiany w opłatach sądowych

123RF
W środę wchodzi w życie część dużej reformy sądów cywilnych, dotycząca egzekucji i opłat sądowych.

Co ważne, nowe przepisy będą miały zastosowanie także do już prowadzonych spraw cywilnych – a są ich miliony.

Czytaj też:

Wśród wchodzących już teraz przepisów są kolejne bariery ograniczające dochodzenie przedawnionych roszczeń. I tak, jeśli z okoliczności sprawy i treści wyroku, nakazu zapłaty wynika, że objęte nim roszczenie uległo przedawnieniu, sąd odmówi nadania mu klauzuli wykonalności, a bez niej komornik nie może wszcząć egzekucji, chyba że wierzyciel przedstawi dokument, że doszło do przerwania przedawnienia. Tak samo odmówi, jeśli wniosek o nadanie klauzuli jest sprzeczny z prawem albo zmierza do jego obejścia (art. 782 par. 1). Komornik w podobnej sytuacji też będzie odmawiał wszczęcia egzekucji.

– To fundamentalna zmiana, gdyż zasadniczo komornik nie bada zasadności przedstawionego mu do egzekucji wyroku – mówi Rafał Fronczek, prezes korporacji komorniczej.

Dodajmy, że to kolejne utrudnienie w dochodzeniu przedawnionych długów. Rok temu weszła bowiem korzystna dla dłużników-konsumentów zasada, że sąd ma z własnej inicjatywy badać już na wstępnym etapie procesu, czy roszczenie nie jest przedawnione.

Wśród przepisów dyscyplinujących podsądnych wchodzi m.in. przepis art. 350(1) § 1, że niedopuszczalny jest wniosek o sprostowanie wyroku złożony jedynie dla zwłoki. A za taki będzie uznawany drugi i dalszy wniosek złożony przez tę samą stronę co do tego samego wyroku, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę. Okazuje się, że był to jeden z trików na przedłużenie postępowania.

Takich obostrzeń jest więcej, ale zaczną one obowiązywać, tak jak lwia część noweli, od 8 listopada.

Już teraz wchodzą zaś zmiany w opłatach sądowych (nowela ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Rząd wprawdzie ustąpił z kilku propozycji podwyżek, a główna opłata jest taka sama jak do tej pory, tj. 5 proc. od żądanej w pozwie czy potem w apelacji (kasacji) kwoty.

Natomiast w sprawach do 20 tys. zł obowiązywać będą konkretne opłaty od 30 zł do 1000 zł w zależności od wartości sporu. I tak np. w sporze o kwotę między 500 zł do 1500 zł opłata wynosić będzie 100 zł.

W szeregu wypadków mogą być one nieco wyższe. Zostało też podniesionych wiele stałych opłat, np. od wniosku o założenie księgi wieczystej wzrośnie z 60 do 100 zł. Co ważne, w sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli nowe przepisy o kosztach stosować się będzie (wyłącznie) do pism i wniosków podlegających opłacie wnoszonych po dniu wejścia w życie noweli. A zatem jeśli w prowadzonej już sprawie powstanie konieczność wniesienia opłaty na biegłego czy opłacenia apelacji lub skargi kasacyjnej, powinna być zastosowana nowa. Dlatego podsądni czy ich pełnomocnicy, składając apelację czy skargę kasacyjną, muszą uważać. Kluczowe zmiany w sądach wprowadzone obecną nowelą to wprowadzenie tzw. rozprawy wstępnej, na której ma być ustalany plan przeprowadzenia procesu, najlepiej na jednej rozprawie, a gdyby były potrzebne kolejne, to powinien być wyznaczony kalendarz ich prowadzenia, najlepiej jedna po drugiej.

Kolejną systemową zmianą jest przywrócenie sądów gospodarczych z odrębną, przyśpieszoną procedurą.

Podstawa prawna: ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU z 6 sierpnia 2019 r., poz. 1469.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA