fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Bez opłaty komorniczej za rezygnację z egzekucji wierzytelności sprzed 1 stycznia 2019 r. - wyrok Sądu Najwyższy

Fotorzepa, Marta Bogacz
Nowy, korzystny dla dłużnika, a obciążający wierzyciela, obowiązek wniesienia opłaty komorniczej za rezygnację z egzekucji nie ma zastosowania do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2019 r.

To sedno piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji obowiązują już od ponad roku i przewidują generalnie niższe stawki komornicze, a przede wszystkim zachętę do szybkiego regulowania długów – najlepiej do rąk wierzyciela, ale też przewidują obciążenia dla wierzycieli, którzy nie dość sprawnie dochodzą swoich roszczeń czy wręcz wykorzystują kolejne egzekucje do zarabiania.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 52 nowej ustawy do egzekucji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o kosztach komorniczych stosuje się przepisy dotychczasowe. Z kolei jej art. 29 stanowi, że w razie umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela to jego obciąża opłata komornicza w wysokości 5 proc. świadczenia pozostałego jeszcze do wyegzekwowania – ale od wierzyciela. To jest jednym z nielicznych wyjątków, że koszty egzekucji pokrywa dłużnik.

W tej sprawie komornik obciążył właśnie wierzyciela kosztami za nieskuteczną egzekucję: w tym kosztami korespondencji, poszukiwania majątku i opłatą komorniczą 200 zł.

Czytaj także:

Wierzyciel zaskarżył to postanowienie, wskazując, że żadnej opieszałości nie można mu zarzucić, ale jego skargę na czynności komornika Sąd Rejonowy w Opolu oddalił, więc wierzyciel złożył apelację do Sądu Okręgowego w Opolu.

Sąd nabrał zaś wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego: czy w sytuacji złożenia wniosku o umorzenie postępowania przez wierzyciela bez wskazania, że nastąpiło to na skutek spłaty długu przez dłużnika do 31 grudnia 2018 r. i wydaniu przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania po tej dacie, do rozstrzygnięcia w zakresie kosztów egzekucji ma zastosowanie art. 29 nowej ustawy, czy też art. 49 ust. 2 starej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Sąd Najwyższy w składzie pod przewodnictwem sędziego SN Moniki Koby uchwalił, że nowe przepisy, tj. art. 29 nowej ustawy o kosztach komorniczych, nie mają zastosowania, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przed dniem wejścia w życie tej ustawy, czyli 1 stycznia 2019 r.

Przypomnijmy, że przed rokiem opłata w egzekucji świadczeń pieniężnych została obniżona z 15 do 10 proc., a jeżeli dłużnik w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę w wysokości zaledwie 3 proc. wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Sygnatura akt:  III CZP 62/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA