fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Wniosek o dowód osobisty według nowego wzoru

Adobe Stock
Od stycznia obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany mają na celu m.in. ułatwienie kontaktu z urzędami.

Wypełniając nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego, możemy wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych kontaktowych (numeru telefonu lub adresu e-mail) do specjalnego rejestru (Rejestru Danych Kontaktowych). Nie jest to obowiązkowe. Dostęp do tych danych pozwoli urzędnikom na szybsze poinformowanie o działaniach, jakie podejmują oni w naszych sprawach. SMS np. przypomni  o upływie terminu ważności dokumentu albo poinformuje o możliwości odebrania gotowego dowodu osobistego. Zgodę na taki kontakt można wyrazić tylko wówczas, gdy wniosek składa się w swoim imieniu. Można ją też wycofać w każdej chwili.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostały wprowadzone nowe powody ubiegania się o wymianę dokumentu: upływ terminu zawieszenia dowodu; wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej; brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego; brak w warstwie elektronicznej certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego. Jest wśród nich także kradzież tożsamości. Dochodzi do niej m.in. wówczas, gdy ktoś posługując się naszymi danymi zaciągnie na nasze nazwisko kredyt w banku albo podpisze za nas obciążającą nas umowę. Jeśli podejrzewamy, że doszło do takiej sytuacji, powinniśmy zgłosić ten fakt organom ścigania (np. policji) i wziąć potwierdzenie, że dokonaliśmy powiadomienia – ten dokument pozwoli nam unieważnić dotychczasowy dowód osobisty. Dokument możemy unieważnić w siedzibie urzędu gminy lub przez internet przy użyciu profilu zaufanego.

Dodatkowo wniosek zawiera nową część dotyczącą certyfikatu podpisu osobistego. Wnioskodawca będzie musiał zaznaczyć zgodę, jeżeli chce, żeby w warstwie elektronicznej dowodu znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Dotyczy to osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Dla dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun prawny zaznacza checkbox, jeśli chce, żeby w dowodzie podopiecznego znalazł się certyfikat podpisu, jednak będzie on ważny dopiero w dniu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Certyfikat ten pozwoli na elektroniczne załatwianie spraw urzędowych, przy jego użyciu będzie można składać podpis osobisty.

Jeżeli posiadacz ważnego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem z warstwą elektroniczną, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

W związku z nowymi przepisami funkcjonariusze m.in. Straży Granicznej i Policji mogą zatrzymywać dowody osobiste, jeżeli stwierdzą, że kontrolowane dokumenty widnieją w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) jako unieważnione z powodu utraty.

MSWiA przypomina, że jeżeli dowód osobisty został unieważniony np. z powodu zmiany danych, upływu terminu ważności, zgłoszenia jego utraty (nawet, gdy został odnaleziony), to nie można się nim posługiwać. Taki dokument powinien zostać zwrócony do urzędu dowolnej gminy. W przypadku gdy np. funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, nie uzyskamy zgody na wyjazd z Polski (chyba że będziemy posiadać inny, ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy, czyli paszport).

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych dostępne na portalu gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA