fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

DLA Piper z precedensowym wyrokiem na rzecz Qubus Hotel Management

DLA Piper uzyskała precedensowy prawomocny wyrok zasądzający odszkodowanie od miasta Warszawy jako organu I instancji z tytułu bezprawnej odmowy wydania pozwolenia na budowę hotelu Qubus.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa Qubus Hotel Management sp. z o.o. przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, zmieniając wyrok I instancji i zasądzajac na rzecz Qubus odszkodowanie tytułem utraconych korzyści. Sąd potwierdził, że gmina jako organ pierwszej instancji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wydania bezprawnej decyzji administracyjnej pomimo, że jej decyzja nie była ostateczna i podlegała weryfikacji przez wojewodę. W tym zakresie orzeczenie jest precedensowe, bowiem burzy dotychczasowo powszechnie przyjmowaną tezę, że organy administracji publicznej nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za nieostateczne decyzje administracyjne.

Sąd prawomocnie potwierdził, że sytuacji, gdy wojewoda w toku postępowania odwoławczego utrzyma w mocy bezprawną decyzję wydaną przez jednostkę samorządu terytorialnego w I instancji, to każdy organ odpowiadania cywilnie za własne bezprawne działania. W tym wypadku Sąd zasądził odszkodowanie z tytułu zysków utraconych na skutek zablokowania realizacji inwestycji hotelarskiej. Jednakże zasada prawa potwierdzona przez Sąd ma uniwersalne zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których organ w I instancji wydaje bezprawną decyzję, która następnie jest utrzymywana w ramach kontroli instancyjnej. Praktyczne implikacje są ogromne dla przedsiębiorców i inwestorów – zarówno co do dochodzenia odszkodowania, jak i zmobilizowania urzędników wydających decyzje w I instancji do bardziej wnikliwej analizy podstaw wydawania odmownych decyzji mających biznesowe uwarunkowania.

Klienta reprezentował Krzysztof Kycia, partner współzarządzający i szef praktyki postępowań sądowych i regulacyjnych z zespołem w składzie Mikołaj Strojnowski (Senior Associate), Monika Leszko (Senior Associate) i Paweł Bartosiewicz (Associate).

Źródło: informacja prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA