fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

CDZ wspiera Program Pro Bono PTPA

www.sxc.hu
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto wspiera Program Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
W czerwcu bieżącego roku, Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zawarły umowę o współpracy merytorycznej. CDZ będzie wspierać PTPA w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności w celu zapewnienia prawnej ochrony przed nierównym traktowaniem i wszelkimi formami dyskryminacji.
Współpraca dotyczy w szczególności spraw, w których podstawą zaistniałej dyskryminacji może być płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość. Jednocześnie, dotyczy niezgodnego z prawem nierównego traktowania m.in. w obszarach pracy i zatrudnienia, dostępu do dóbr i usług, edukacji, ochrony zdrowia, czy zabezpieczenia społecznego.
Kancelaria będzie reprezentowała osoby wskazane przez PTPA przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi organami międzynarodowymi, które chronią prawa i wolności jednostki.
Prawnicy z ramienia CDZ zaangażowani w projekt to wspólnicy Ewa Don-Siemion i Piotr Kryczek, oraz prawnik Weronika Papucewicz.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA