fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

DWF Poland doradcą w największym projekcie kolejowym w Polsce – Rail Baltica

Piotr Kunicki
materiały prasowe
Umowa na największy w historii kraju kontrakt infrastrukturalny podpisana! Rusza budowa trzeciego odcinka Rail Baltica E75 Czyżew-Białystok.

W dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację trzeciego odcinka Rail Baltica E75 Czyżew-Białystok. Dr Piotr Kunicki, Partner DWF Poland, kierujący Departamentem Prawa Zamówień Publicznych, był jednym z doradców zwycięskiego Konsorcjum PUT Intercor/Stecol/Sinohydro na etapie postępowania przetargowego, w które zaangażowani byli również prawnicy z innych wiodących kancelarii prawnych. Wartość kontraktu wynosi 3,36 miliarda złotych i jest tym samym postępowaniem o najwyższej wartości spośród prowadzonych w ostatnich latach przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W trakcie projektu mec. Kunicki trzykrotnie reprezentował lidera Konsorcjum - PUT Intercor Sp. z o.o., w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, prowadząc do uzyskania pomyślnego dla Konsorcjum wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i wykazując, że wybór przez PKP PLK oferty naszego klienta na realizację tego kontraktu jest prawidłowy.

Wcześniej w 2017 r. w sprawie, w której mec. Kunicki reprezentował PUT Intercor, KIO oddaliła odwołanie Torpol S.A. i Budimex S.A., przyznając spółce zamówienie na realizację odcinka Rail Baltica E75 Sadowne-Czyżew.

W marcu tego roku, dokładnie 3 lata od pierwszego wyroku, KIO oddaliła dwa odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok, w których przeciwnicy kwestionowali możliwość powoływania się przez PUT Intercor na doświadczenie zdobyte w toku realizacji poprzedniego odcinka Rail Baltica E75 Sadowne-Czyżew. Trzeci wygrany wyrok zapadł w czerwcu bieżącego roku. KIO oddaliła odwołanie Konsorcjum CCECC, orzekając, że PUT Intercor prawidłowo, dzięki realizacji robót na Rail Baltica E75 Sadowne-Czyżew wykazał spełnianie warunków udziału w obecnym postępowaniu, tym samym uznając, że wybór przez PKP PLK oferty naszego klienta na realizację kontraktu odcinka Czyżew-Białystok jest prawidłowy. Tym samym, sukces kancelarii w KIO sprzed 3 lat okazał się kluczowy dla możliwości uzyskania przez Konsorcjum PUT Intercor /Stecol/Sinohydro obecnego zamówienia.

Zespół prawników Departamentu Prawa Zamówień Publicznych DWF Poland wspiera PUT Intercor od przeszło 12 lat, licznie reprezentując klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Źródło: informacja prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA