fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Renta dla dziewczynki poszkodowanej w wypadku - istotny pogląd dla Sądu Najwyższego

Adobe Stock
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy renta z tytułu zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej w wypadku, powinna obejmować jedynie czynności fizycznie przy niej wykonywane, czy również czas pieczy, doglądania i czuwania przy poszkodowanym. Rzecznik Finansowy przedstawił w sprawie tzw. istotny pogląd.

Sprawa dotyczy wysokości renty dla poszkodowanej w wypadku dziewczynki, która wymaga całodobowej opieki. Do wypadku doszło w lutym 2011 r. Dziecko zostało potrącone przez samochód, gdy przechodziło na oznakowanym przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły. Skutkiem wypadku jest niedowład czterokończynowy. Obecnie dziewczynka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Pełnomocnik poszkodowanej domaga się szerszego zakresu zwrotu kosztów opieki oraz kwestionuje zaliczenie renty socjalnej na poczet renty na zwiększone potrzeby. Rzecznik Finansowy wspiera te roszczenia istotnym poglądem w trzech kluczowych kwestiach.

Ile trwa opieka

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy przy wyliczeniu kosztów całodobowej opieki i pomocy innych osób powinny być uwzględnione 24 godziny, czy też niższy wymiar czasu. Konkretnie chodzi o to, czy taka opieka to jedynie czas czynności fizycznie wykonanych przy poszkodowanym, czy także czas pieczy, doglądania, gotowości i czuwania (także w nocy i w porze spoczynku) przy poszkodowanym do czasu pojawienia się konieczności wykonania konkretnej czynności fizycznej.

Zdaniem Rzecznika Finansowego, renta z tytułu zwiększonych potrzeb powinna obejmować szerszy zakres wykonanych czynności, a więc również czas pieczy, doglądania, gotowości i czuwania.

Z tą kwestią związane jest kolejne pytanie: w jakim zakresie przesłanką dla ustalenia wymiaru czasowego opieki jako zwiększonej potrzeby w świetle art. 444 § 2 kodeksu cywilnego są kategorie medyczne tzn. rozmiar uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia oraz powiązana z tym potrzeba opieki w określonym wymiarze - w tym przypadku całodobowa - dla podtrzymania funkcji życiowych. Kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy są to wiadomości specjalne, w zakresie których sąd nie powinien dokonywać ustaleń wbrew opinii biegłego, w oparciu o własne przekonanie.

Zdaniem Rzecznika Finansowego Sąd nie powinien wypowiadać się samodzielnie w kwestiach wymagających wiadomości specjalnych. W istotnym poglądzie Rzecznik argumentuje, że  pominięcie dowodu z opinii biegłego może prowadzić do naruszenia art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Czy można pomniejszać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb?

SN pochyli się też nad pytaniem, czy renta z tytułu zwiększonych potrzeb, przysługująca osobie poszkodowanej zgodnie z art. 444 § 2 k.c., podlega pomniejszeniu o wysokość otrzymywanej przez osobę poszkodowaną renty socjalnej.

Zdaniem Rzecznika Finansowego jest to niedopuszczalne.

- Brak jest tożsamości tak celu jak i funkcji renty socjalnej (uregulowanej w ustawie o rencie socjalnej) i renty z tytułu zwiększonych potrzeb (uregulowanej w art. 444 § 2 k.c) - twierdzi Rzecznik.

W ocenie Rzecznika Finansowego, rozstrzygnięcie SN będzie miało znaczenie nie tylko w tej konkretnej sprawie.

– Monitorujemy tę sprawę, nie tylko ze względu na sytuację w jakiej znajduje się poszkodowana i jej rodzina. Zdecydowałem o przedstawieniu istotnego poglądu, gdyż rozstrzygnięcie Sąd Najwyższego może mieć szerszy wymiar. Kwestie rozstrzygane w tej sprawie są rozpatrywane niejednolicie przez sądy różnych instancji. Stanowisko Sądu Najwyższego może być krokiem w kształtowaniu się linii orzeczniczej korzystnej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach – mówi rzecznik finansowy prof. UŁ dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Rzecznik Finansowy przypomina, że kilka miesięcy temu przedstawił istotny pogląd w postępowaniu kasacyjnym, w którym matka poszkodowanej dziewczynki walczy o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dobra osobistego w postaci więzi emocjonalnej łączącej osoby bliskie. Ubezpieczyciel stoi na stanowisku, że matka nie ma prawa do tego typu roszczeń. Rzecznik Finansowy jest przeciwnego zdania.

Czytaj też:

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA