fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Asesorzy sądowi, którzy są na urlopie macierzyńskim będą pracować nawet sześć lat

Asesor sądowy
Adobe Stock
Asesorzy sądowi, którzy korzystają np. z urlopu macierzyńskiego, dostaną więcej czasu, by się wykazać w pracy. Ich asesura będzie mogła trwać nawet sześć lat.

Zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt właśnie wpisano do wykazu prac legislacyjnych rządu. Chodzi o wydłużenie asesury dla osób korzystających z urlopów: np. macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego.

Konsekwencją tej zmiany jest nowelizacja art. 106xa usp. Przewiduje ona możliwość złożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego po upływie 24 miesięcy, a przed upływem 36 miesięcy wykonywania obowiązków sędziego.

Do okresu wykonywania obowiązków sędziego nie będą wliczane okresy nieobecności w związku z ww. urlopami. Ponadto proponuje się przyjęcie, że prezes sądu okręgowego będzie zarządzał dokonanie oceny kwalifikacji asesora sądowego w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

W efekcie asesorowi sądowemu zostanie pozostawiona decyzja o dacie złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

W projekcie przewiduje się również zmianę art. 106k usp. Polega ona na uzupełnieniu go przesłanką, zgodnie z którą stosunek służbowy asesora sądowego wygaśnie również, gdy nie zostanie powołany przez prezydenta na urząd sędziowski z upływem czterech lat od objęcia stanowiska, ewentualnie maksymalnie sześciu lat asesora korzystającego np. z urlopu macierzyńskiego.

Nowelizacja jest bardzo potrzebna. Ma wypełnić istniejącą dziś lukę, bo przepisy nie przewidują regulacji na wypadek niepowołania asesora przez prezydenta na sędziego, mimo że Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła o to z wnioskiem.

Etap legislacyjny: wpisano do wykazu prac rządu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA