fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Gotowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/Jerzy Dudek
Jednolite kryteria kwalifikacji kandydatów na aplikację kuratorską oraz wprowadzenie jednolitych i przejrzystych zasad naboru przewidują nowe przepisy dla kuratorów.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma gotowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. Co proponuje resort?

W projekcie wyraźnie określa się charakter zadań wykonywanych przez kuratorów (o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym). Wprowadzony ma być nowy, czwarty, stopień służbowy dla kuratorów zawodowych i zmienią się zasady awansu. W projekcie zapisana została kadencyjność funkcji kuratora okręgowego z modyfikacjami wynikającymi ze skrócenia tej kadencji z sześciu do czterech lat. Nowe przepisy przewidują też utrzymanie możliwości delegowania kuratora zawodowego z sądu rejonowego do sądu okręgowego.

Prezes sądu rejonowego otrzyma część kompetencji pracodawcy kuratora zawodowego. Będzie mógł mu przyznać gratyfikację stanowiącą nagrodę pieniężną za szczególne osiągnięcia w pracy.

Pojawi się też tzw. superwizja pracy kuratora zawodowego nakierowana na realizację celu – ustawiczny rozwój i utrzymywanie wysokiego poziomu wykonywanych zadań sądowej służby kuratorskiej (wsparcie w pracy kuratora sądowego).

W projekcie pojawią się też regulacje określające zasady naboru na aplikację (odesłanie do warunków mianowania kuratora zawodowego w określonym zakresie) oraz cele aplikacji.

Kuratorzy dostaną również dotychczasowe uprawnienia sądu do wyrażania zgody na zmianę miejsca pobytu skazanego na karę ograniczenia wolności.

O zmianę ustawy o kuratorach sądowych od lat zabiegał rzecznik praw obywatelskich. To do niego bowiem trafiały skargi rodziców i opisywane przez nich problemy.

„Wynikają one z faktu, że obecnie przepisy tylko szczątkowo określają uprawnienia i obowiązki kuratorów obecnych, na mocy orzeczenia sądu, przy kontaktach rodzica z dzieckiem" – pisał w styczniu 2019 r. Adam Bodnar do ministra sprawiedliwości. Część podkreśla zbyt aktywną postawę kuratorów, inni wskazują na ich bierność. Tymczasem według prawa kuratorzy są tylko biernymi uczestnikami spotkań. Nie mogą ich np. przerywać, gdy widzą niepokojące zachowania mogące zagrażać dziecku. Muszą zaś zakończyć spotkanie, gdy minie wyznaczony na nie czas – nawet gdy może to być sprzeczne z dobrem dziecka. Rzecznik zwrócił się o uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów.

Ich braki wyjątkowo drastycznie ukazała tragedia z listopada 2018 r. w warszawskiej sali zabaw, gdzie ojciec najprawdopodobniej otruł siebie i 4,5-letniego chłopca.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności pracy kuratorów sądowych, poprawa nadzoru nad służbą, określenie zasad powoływania i odwoływania kuratora okręgowego i jego zastępcy. Przewiduje się wzmocnienie kompetencji kuratorów, dookreślenie ich uprawnień i obowiązków w postępowaniach w sprawach opiekuńczych i karnych, stworzenie przejrzystego systemu oceny ich pracy, ujednolicenie kryteriów kwalifikacji kandydatów na aplikację kuratorską i wprowadzenie jednolitych zasad naboru do zawodu oraz ścieżki awansu i prawo do superwizji. Projekt zakłada usprawnienie postępowania dyscyplinarnego, nowy katalog kar, przyznanie kompetencji ministrowi sprawiedliwości do wyznaczania sądu pierwszej instancji i uznanie sądu okręgowego za sąd drugiej instancji. Wprowadza też dodatek funkcyjny dla kierowników ośrodków kuratorskich oraz zasady odpłatności za czynności podejmowane w tych ośrodkach.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA