fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

OBWE krytycznie o zmianach w KRS

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Rp.pl dotarła do ostatecznej opinii OBWE dotyczącej projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, który niedawno trafił do Sejmu.

Jak czytamy w dokumencie przetłumaczonym właśnie na język polski, głównym celem projektu ustawy jest zmiana procedury powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa, reorganizacja wewnętrznej struktury Rady oraz modyfikacja procedury wyboru sędziów i asesorów sądowych. - Proponowane zmiany oznaczałyby w skrócie, że to władza ustawodawcza, a nie sądownicza, powoływałaby piętnastu przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a ponadto władza ustawodawcza i wykonawcza mogłyby wywierać decydujący wpływ na proces wyboru sędziów – czytamy. – Zagroziłoby to niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce – ostrzega OBWE.

Zdaniem organizacji, proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej, co podkreślił również Komitet Praw Człowieka ONZ w swoich najnowszych uwagach końcowych o Polsce w listopadzie 2016 r. Zmiany zaproponowane w projekcie mogą również wpłynąć na zaufanie społeczne do sądownictwa, jego legitymizację i wiarygodność. – W razie ich przyjęcia zmiany te podważą podstawy demokratycznego i praworządnego społeczeństwa opartego na rządach prawa, do poszanowania których państwa OBWE zobowiązały się, uznając je za warunek konieczny do osiągnięcia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i stabilności – podkreślono w opinii.

OBWE zwraca uwagę, że zawarta w projekcie propozycja, aby odebrać władzy sądowniczej uprawnienia do wyboru sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa i przekazać je władzy ustawodawczej, skutkuje ryzykiem zwiększenia ingerencji politycznej w zarządzanie wymiarem sprawiedliwości, z możliwymi negatywnymi skutkami dla niezależności sądownictwa w Polsce. - Podejście takie jest też sprzeczne z międzynarodowymi i regionalnymi zaleceniami dotyczącymi niezależności sądownictwa, w których stwierdza się, że członków rad sądownictwa powinna wybierać władza sądownicza – czytamy w opinii.

W świetle potencjalnie negatywnego wpływu projektu ustawy na niezależność władzy sądowniczej w Polsce, w razie jego przyjęcia, OBWE zaleca ponowne rozważenie projektu w całości oraz odstąpienie przez autorów projektu od działań mających na celu jego przyjęcie. W każdym razie, projekt powinien być przedmiotem dalszych powszechnych, szczegółowych i efektywnych konsultacji w parlamencie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA