fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Minister uczy, jak napisać skargę nadzwyczajną

123RF
Zanim prokurator generalny zdecyduje, czy wniesie skargę, dokładnie ją zbada.

Minister sprawiedliwości zmienia regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Projekt noweli rozporządzenia właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Wszystko za sprawą nowych instytucji, które pojawiły się ostatnio w prawie. Przykład to skarga nadzwyczajna, obecna w przepisach od 3 kwietnia.

Chodzi o uregulowanie procedur związanych z: kasacją nadzwyczajną prokuratora generalnego, skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych i administracyjnych, a także z nową skargę nadzwyczajną. Dla tej ostatniej minister proponuje konkretne przepisy. Kiedy pismo o wniesienie skargi nadzwyczajnej trafi do Prokuratury Krajowej, ta prześle je do odpowiedniego prokuratora regionalnego z prośbą o dokonanie oceny dopuszczalności i celowości jej wniesienia. Prokuratora Krajowa będzie jednak mogła pominąć ten etap, gdy uzna, że ocena nie jest konieczna.

Prokurator regionalny przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi zwróci się do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o nadesłanie akt sprawy. I dopiero po ich analizie wyśle do Prokuratury Krajowej akta z projektem skargi albo stanowiskiem o braku podstaw do jej wniesienia.

Minister przewidział też sytuacje, w których pismo pozostanie bez odpowiedzi. Po pierwsze, gdy w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony skierowano już pismo do innego uprawnionego organu. Po drugie, gdy inny organ podjął decyzję o wniesieniu skargi.

Wnioski o skargę kasacyjną lub wnioski o stwierdzenie nieważności orzeczenia po zmianie rozporządzenia pozostaną bez dalszego biegu, gdy okaże się, że są wnoszone po raz kolejny, a nie pojawiły się w sprawie nowe okoliczności. W takiej sytuacji wnoszący nie będzie też powiadamiany o dalszych ich losach.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA