fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Można się spodziewać zaległości w SN - rozmowa z sędzią Michałem Laskowskim

Michał Laskowski
tv.rp.pl
Michał Laskowski: Poczekają nawet skargi na przewlekłość. Tempo spraw zależeć będzie od delegacji sędziów do tych izb.

"Rz": Izba Pracy Sądu Najwyższego 3 kwietnia zostaje zniesiona. Czy są już przygotowania do uruchomienia nowej Izby i kiedy zacznie ona rozpatrywać sprawy?

Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, rzecznik SN: Przygotowania do stworzenia nowej Izby Pracy trwają, nowa Izba Pracy podzielona zostanie 3 kwietnia 2018 r. na wydziały dostosowane do zmienionych zadań.

Czy nową Izbą Pracy będzie kierował aktualny prezes sędzia Józef Iwulski czy może ktoś inny?

Według obecnych informacji pracami Izby kierować będzie dotychczasowy prezes.

Co stanie się ze sprawami, które wpływają teraz do Izby Pracy, a które według nowej ustawy ma rozpatrywać nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych?

Do Izby Pracy wpływają sprawy, które zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym rozpatrywane będą w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych lub w Izbie Dyscyplinarnej. Sprawy te to m.in. odwołania od uchwał KRS. Nie zostaną rozpoznane do 3 kwietnia i czekać będą na rozpoczęcie prac przez nowe izby po ich ukonstytuowaniu.

Jak bardzo zaawansowane są prace nad ukonstytuowaniem tej nowej Izby, aby mogła rozpatrywać sprawy?

Tworzenie nowych izb nie zostanie raczej powierzone obecnemu kierownictwu SN, w tym pani pierwszej prezes SN, a ich obsadzenie wiąże się z delegacjami do SN i decyzjami nowej Krajowej Rady Sądownictwa, które to decyzje pozostają poza możliwościami obecnego kierownictwa SN. Pani pierwsza prezes zwracała się w lutym 2018 r. do prezydenta RP, ministra finansów i ministra infrastruktury z pismami dotyczącymi wprowadzania zmian w funkcjonowaniu SN, w szczególności dotyczącymi zapewnienia przestrzeni biurowej i finansowania nowych izb SN. Na pisma te nie udzielono dotąd żadnej odpowiedzi.

Co zatem będzie się działo w tym przejściowym okresie ze sprawami o przewlekłość postępowań oraz sprawami o charakterze publicznym (SK) i odwołaniami od uchwał KRS? Ile tych spraw jest i czy nie tworzą się zaległości?

W okresie przejściowym sprawy te nie mogą być rozpoznawane i będą spoczywać, w tym niestety skargi na przewlekłość postępowań. Obecnie jest to: 10 odwołań od uchwał KRS, 4 skargi na przewlekłość postępowania, 73 sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sprawy rejestrowe przedstawione z kasacją. Można się spodziewać zaległości w rozpoznawaniu tych spraw.

Słyszałem, że dwóch sędziów Izby Wojskowej, która ma być zupełnie zlikwidowana, 3 marca już przeszło do Izby Karnej. Co z pozostałymi sędziami tej izby, a przede wszystkim sprawami?

Rzeczywiście, dwóch sędziów z obecnej Izby Wojskowej przejdzie do Izby Karnej, pozostali 3 kwietnia 2018 r. przejdą w stan spoczynku w związku z likwidacją izby. Sprawy z Izby Wojskowej przejdą do rozpatrywania w Izbie Karnej. W izbie tej 3 kwietnia powstanie wydział do spraw wojskowych.

Czy te problemy organizacyjne dotyczą też „starych” izb – Cywilnej i Karnej, a jeżeli tak, to na czym polegają? Czy w związku z tymi zmianami spodziewa się pan opóźnień w rozpatrywaniu spraw, czy też sędziowie SN dadzą sobie radę?

Problemy organizacyjne „starych izb” związane będą przede wszystkim ze zmniejszoną obsadą kadrową, co wiąże się z kolei z przejściem sędziów w stan spoczynku. Co do tempa rozpoznawania spraw wiele zależeć będzie od delegowania sędziów do Izby Karnej i Izby Cywilnej. Trudno obecnie przewidzieć, ilu będzie sędziów delegowanych i kiedy rozpoczną oni orzekanie.

Czy mamy jasne przepisy, w szczególności regulamin Sądu Najwyższego, które pozwolą pracować SN w tym przejściowym okresie?

Aktualnie opieramy się na projekcie regulaminu SN, który został dołączony przez prezydenta do przedstawionego we wrześniu projektu ustawy. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że regulamin wydany zostanie zapewne w zmienionej formie.

Czy już wiadomo, panie sędzio, ilu sędziów poprosi o przedłużenie okresu orzekania, a ilu zrezygnuje przed osiągnięciem wieku 65 lat?

Co do składania wniosków do prezydenta przez sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, i co do przedłużenia okresu orzekania, nie potrafię udzielić odpowiedzi na temat liczby potencjalnych wniosków. Będą to przecież indywidualne decyzje związane z osobistymi uwarunkowaniami. W Izbie Karnej dwoje sędziów zadeklarowało publicznie, że wniosków takich składać nie zamierza. Jeden, że raczej wniosek złoży. Nie dysponuję natomiast informacjami o innych osobach i nie wiem, czy podjęły już decyzje.

—rozmawiał Marek Domagalski

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA