fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Apel o jawność w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa

Fotolia.com
Stowarzyszenie sędziów Themis apeluje o jawność w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa.

Zakończył się proces rejestracji kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa mającej być powołaną przez polityków w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw.

Wprowadzone w ten sposób zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy mają na celu "uproszczenie tego procesu, a z drugiej strony urzeczywistnienie zasady reprezentatywności wszystkich grup zawodowych sędziów w konstytucyjnym organie stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz zwiększenie stopnia demokratyzacji trybu wyboru kandydatów oraz zobiektywizowanie tego trybu ....Na wybór sędziego sprawującego władzę publiczną powinni mieć więc realny wpływ przedstawiciele pozostałych władz, a w szczególności władzy ustawodawczej posługującej się mandatem pochodzącym z demokratycznych wyborów i w takich wyborach periodycznie weryfikowanym." - pisze Stowarzyszenie i wskazuje, że celem deklarowanym przez polityków była możliwość kontroli społecznej nad działalnością Krajowej Rady Sądownictwa i całym procesem związanym z jej wyborem.

Themis apeluje do polityków decydujących o dalszym przebiegu procedowania nad zgłoszonymi kandydaturami o ujawnienie tożsamości osób je popierających.

"Apelujemy przede wszystkim do naszych kolegów sędziów o ujawnienie własnej tożsamości i nie chowanie się za uchwaloną, wbrew deklarowanej zasadzie transparentności, zasadą niejawnej listy osób rekomendujących kandydatów" - czytamy.

Stowarzyszenie przypomina, że obywatele mają prawo to wiedzieć i oczekiwać od polityków i sędziów wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec społeczeństwa i jawności życia publicznego.

Źródło: Themis
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA