fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rząd PiS

Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla fundacji o. Rydzyka

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie wydatków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Środki trafiły m.in. do fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Ochotniczej Straży Pożarnej i CBA.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poprosił Ministra Sprawiedliwości o wskazanie, jaka działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im środków z państwowego funduszu.

RPO wskazał, że "przedmiotem jego stałego zainteresowania pozostaje Fundusz, którego zasady funkcjonowania uległy w 2017 r. istotnym zmianom, Chodzi o modyfikację art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości".

Bodnar podkreślił, że środki z Funduszu przeznaczane są m.in. na cele takie, jak: „modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wsparcie dla fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (na co resort zamierza przeznaczyć ponad 100 milionów zł),  czy też na ustawową działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego (13 milionów zł).

Zdaniem Bodnara pojawiają się wątpliwości, czy pieniądze są przeznaczane na cele, o których mówi artykuł Kodeksu karnego wykonawczego.

Do Zbigniewa Ziobry wpłynęła prośba o przedstawienie pełnego wykazu podmiotów, które otrzymały środki z Funduszu w 2017 r.  Bodnar poprosił również o wskazanie, jaka faktyczna działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im funduszy w świetle wymogów wypływających z art. 43 ust. 8 Kkw. 

"Poprosił ponadto ministra o przedstawienie wyników konkursów już rozstrzygniętych w 2018 r. - ze wskazaniem działalności wygrywających podmiotów, która uzasadnia przyznanie im środków z Funduszu Sprawiedliwości" - czytamy na stronie RPO.

Wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości

Celem Funduszu Sprawiedliwości jest realna pomoc tym, którzy doznali krzywdy albo nieszczęścia. I zadania te Fundusz wypełnia sumiennie. Po raz pierwszy od jego utworzenia tak duże pieniądze - od 2017 r. 160 mln zł - tak szeroko trafiają do osób rzeczywiście pokrzywdzonych i służą zapobieganiu nieszczęść.


Fundusz rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw. Środki te – pochodzące z kieszeni ludzi, za sprawą których stała się komuś krzywda – zaczęły czynić wyłącznie dobro. Wspomagają pokrzywdzonych w wypadkach i wskutek innych przestępstw, służą organizowaniu dla nich pomocy psychologicznej i prawnej, są to również środki, które mają zapobiegać przestępstwom, tak by ból i nieszczęście dotykały jak najmniejszą grupę ludzi.


Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że wszystkie środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - zgodnie z przepisami ustawy, Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – są przeznaczane wyłącznie na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ich rodzinom oraz świadkom, na działania prewencyjne i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.


Działalność Funduszu Sprawiedliwości jest transparentna, jawna i powszechnie dostępna, a zasady przyznawania dotacji, szczegółowe warunki ogłaszanych konkursów czy naborów wniosków, a także listy beneficjentów konkursów wraz z przyznanymi sumami są publicznie prezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w licznych komunikatach udostępnianych mediom.


Dotyczy to także wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Ochotniczych Straży Pożarnych czy CBA, co do których Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im środków z państwowego funduszu.


Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża zaskoczenie, że Rzecznik Praw Obywatelskich swoje „wątpliwości” powziął – jak sam przyznaje – na podstawie doniesień medialnych, m.in. tygodnika „Nie” pod redakcją Jerzego Urbana, a pominął kwestie obowiązku realizacji zadań Funduszu, czyli działań prewencyjnych zapobiegających przestępczości.


Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że dotacje dla Fundacji Lux Veritatis i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej udzielono na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. W konkursie tym beneficjentami wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości zostało kilkadziesiąt podmiotów, z których część otrzymało wyższe dotacje. Wśród ofert, które nie uzyskały w postępowaniu konkursowym wymaganej minimalnej liczby punktów, znalazły się także inne oferty zgłoszone przez fundację i toruńską szkołę.


Fundacja Lux Veritatis od kilkunastu lat prowadzi programy edukacyjne m.in. w szkołach, gdzie ostrzega dzieci i młodzież przed narkomanią. Dotację z Funduszu Sprawiedliwości przyznano fundacji na kolejne podobne programy prewencyjne, które mają przeciwdziałać przestępczości. Także toruńska szkoła otrzymała wsparcie na organizację konferencji i kampanii informacyjnych na temat przeciwdziałania przestępczości.


Z kolei program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych skierowany jest do wszystkich, ponad 16 tysięcy takich jednostek w całej Polsce. Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości wszystkie jednostki, które złożą wnioski, otrzymają dotacje na zakup specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia. W Polsce co o roku dochodzi do kilkuset tysięcy wypadków i kolizji, w których giną tysiące ludzi, a dziesiątki tysięcy odnosi poważne obrażenia. Ochotnicy z OSP są bardzo często pierwsi na miejscu wypadku, który w rozumieniu prawa jest przestępstwem drogowym, i tylko dzięki ich umiejętnościom wielu rannym, w rozumieniu prawa: pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, udało się uratować  życie. Wyposażenie tych jednostek w specjalistyczny sprzęt medyczny jest wręcz obowiązkiem państwa, a obowiązek ten wypełnia właśnie Fundusz Sprawiedliwości.


Obecnie dzięki zreformowanemu Funduszowi Sprawiedliwości od stycznia 2017 r. na bezpośrednią pomoc osobom pokrzywdzonym przekazano i będzie nadal przekazywane ponad 160 mln zł. W ubiegłych latach pomoc ta była 10-krotnie niższa.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA