fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rząd PiS

Stopień DELTA czyli rząd walczy z terroryzmem

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak (na zdjęciu w środku)
PAP/ Jakub Kamiński
Służby mogą zastrzelić terrorystę bez ostrzeżenia - czyli co jest w projekcie ustawy antyterrorystycznej.

MSWiA opublikowało projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, której zręby kilka tygodni temu zaprezentował Mariusz Kamiński, koordynator ds. służb specjalnych przy premierze i Mariusz Błaszczak, szef MSWiA. Ma wejść w życie już 1 czerwca 2016 r.

Jak przyznają autorzy ustawy, wprawdzie Polska nie była dotychczas bezpośrednim celem ataku terrorystycznego, „nie oznacza to jednak, że pozostaje zupełnie wolna od tego zagrożenia”. Ustawa daje służbom wyjątkowe uprawniania np. możliwość zastrzelenia terrorysty. „W przypadku ataku terrorystycznego Polska musi być przygotowana do podjęcia natychmiastowych i adekwatnych środków reagowania, a także usuwania jego skutków. Osiągnięcie tych celów wymaga zapewnienia mechanizmów współpracy wszystkich służb, organów i instytucji zaangażowanych w szeroko rozumiane działania antyterrorystyczne, jak również władz lokalnych, sektora prywatnego oraz całego społeczeństwa” - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Co będą mogły polskie służby by walczyć z terroryzmem?

Przede wszystkim stworzony zostanie przez premiera katalog zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Szef ABW będzie prowadził wykaz osób mogących mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. ABW będzie gromadzić informacje o osobach podejmujących działalność na rzecz organizacji uznanych za terrorystyczne, poszukiwanych osobach prowadzących działalność terrorystyczną oraz osobach, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą prowadzić działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym także osobach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Do bazy ABW trafią osoby uczestniczące w szkoleniach terrorystycznych albo podróżujące w  celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Szczególnej kontroli będą poddawani obcokrajowcy, wobec których szef ABW może zarządzić niejawne prowadzenie czynności operacyjnych - podsłuchiwania rozmów telefonicznych, śledzenie, nagrywanie, kontrolę korespondencji i poczty. Takie czynności mogą trwać nie dłużej niż trzy miesiące. O jej wynikach, szef ABW informuje Prokuratora Generalnego. Jeśli materiał operacyjny uzasadni podejrzenie działania terrorystycznego, taka osoba postanowieniem sądu, na wniosek prokuratora, może zostać aresztowana nawet do 14 dni.

Wszystkie służby, nawet Straż Marszałkowska będzie mogła zestrzelić statek bezzałogowy (dron) jeśli stwarza on zagrożenie dla chronionych obiektów lub osób.

Nowością będzie możliwość zablokowani stron internetowych służących terroryzmowi. Decyzje taką będzie mógł podjąć szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czas nie dłuższy niż 30 dni za zgodą Prokuratora Generalnego. Nie będzie już można kupić karty pre-paid bez okazania dowodu tożsamości.

„Projektowane rozwiązanie ma szczególne znaczenie w kontekście przeciwdziałania działalności organizacji terrorystycznych, które wykorzystują Internet do promowania swojej ideologii, zamieszczania instruktarzu w zakresie sposobu przeprowadzania zamachów terrorystycznych oraz komunikowania się ze swoimi zwolennikami” - piszą autorzy projektu w uzasadnieniu.

ABW będzie mogła pozyskiwać szpiegów do walki z terroryzmem. Agencja, a także SKW i SWW będzie mogła zatrudnić do pracy obcokrajowca (dziś osoba z podwójnym paszportem nie może pracować w ABW). Chodzi o to, by „osób, które mogą ułatwić rozpoznanie środowisk radykalnych z innych krajów, w tym międzynarodowych organizacji terrorystycznych”.

Część ustawy, tak jak pisała „Rzeczpospolita” będzie dotyczyła uchodźców. Funkcjonariusze ABW, Policji i Straży Granicznej będą uprawnieni do pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy osoby nie będącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby lub istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Stworzony zostanie wykaz obiektów, instalacji i urządzeń szczególnie zagrożonych zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Są to m.in. obiekty użyteczności publicznej, takie jak miejsca kultu religijnego, centra handlowe, obiekty artystyczno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, konferencyjno-szkoleniowe i świadczące usługi hotelarskie.

W sytuacjach szczególnych ABW będzie pomagać wojsko a dokładnie wydelegowani do służby w ABW żołnierze zawodowi. Wprowadzone zostaną cztery stopnie alarmowe w przypadku zagrożenia terrorystycznego: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy - DELTA). Stosowanie katalogu stopni alarmowych wynika ze zobowiązań Polski jako członka Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Wprowadzone zostanie specjalne użycie broni, którego celem jest nawet zabicie terrorysty. Specjalne użycie broni może być dokonane przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub żołnierzy Sił Zbrojnych, wchodzących w skład grupy wykonującej działania kontrterrorystyczne, zwanej dalej "grupą kontrterrorystyczną".

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA