fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Dziecko nie zapłaci za pobyt w dps rodzica, który stosował wobec niego przemoc

123RF
Gminy sprawniej ściągną należności za pobyt w domu pomocy społecznej. Poszerzono też katalog osób, które mogą zostać zwolnione z opłat.

Za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca, który w przeszłości był złym rodzicem, dorosłe dziecko nie będzie musiało płacić. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, której przepisy właśnie wchodzą w życie.

Dotychczas gmina zwalniała z zapłaty, jeśli taka osoba złożyła o to wniosek i przedłożyła wyrok o pozbawieniu matki lub ojca władzy rodzicielskiej. Zgodnie z nowym prawem zwolnienie będzie dawało również posiadanie orzeczenia o skazaniu rodzica za stosowanie przemocy. Samorząd będzie mógł też zwolnić z opłaty, jeśli wnioskujący o to przebywał w dzieciństwie w pieczy zastępczej lub gdy sąd oddalił powództwo rodzica o zasądzenie alimentów.

Z drugiej strony gminom będzie łatwiej dochodzić zwrotu pieniędzy od osób, które nie chcą płacić za pobyt swoich bliskich w placówce. Zgodnie z prawem to mieszkaniec w pierwszej kolejności ponosi opłaty za DPS. Często jednak jego emerytura czy renta jest zbyt niska, aby pokrywać całość kosztów. Pobyt w DPS może kosztować nawet 4 tys. zł miesięcznie.

W takich sytuacjach, zgodnie z prawem, do pobytu w placówce powinni dopłacać krewni seniora – dzieci, wnuki oraz małżonek. Dopiero gdy ich nie ma albo mają zbyt niskie dochody, pobyt w DPS dofinansowuje gmina. Niestety, krewni często uchylają się od podpisania umowy z gminą. W rezultacie nierzadko udaje im się uniknąć kosztów.

Z nowelizacji wynika jednak wprost, że jeśli osoba odmówiła zawarcia umowy albo przeprowadzenia poprzedzającego ją wywiadu środowiskowego, konieczne będzie wydanie decyzji o opłacie. Dopiero potem można będzie ewentualnie wydać następną – w sprawie zwrotu pieniędzy.

Zmienią się też zasady opuszczania placówki. Dyrektor DPS będzie mógł ograniczyć swobodne wyjścia mieszkańcom, gdy zagraża to ich bezpieczeństwu, a lekarz wyda zaświadczenie uzasadniające taki zakaz.

Podstawa prawna: ustawa z 19 lipca 2019 r. DzU z 3 września 2019, poz. 1690.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA