fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Projekt Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów - co zawiera

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Krajowa Rada Prokuratorów przekazała projekt Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów do konsultacji z prokuratorami i asesorami.

Dotychczasowy „Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów" utracił podstawę obowiązywania w związku z nową ustawą o prokuraturze. Natomiast nowo powstały organ - Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym - została zobowiązana do uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów.

W ubiegłym tygodniu projekt nowego kodeksu trafił do konsultacji z prokuratorami i asesorami.

Jako preambułę Zbioru przywołano treść ślubowania jakie składa prokurator obejmując służbę, które powinno stanowić podstawowy drogowskaz tej służby.

Zbiór został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym, zatytułowanym „Zasady ogólne" sformułowano m.in. obowiązki prokuratora dotyczące sfery zawodowej i pozazawodowej oraz obowiązujące go zakazy. Zapisano w nim m.in., że „prokurator ma obowiązek unikać zachowań i sytuacji, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezależności, bezstronności i rzetelności zawodowej lub wywoływać wrażenie braku poszanowania dla prawa". Co więcej, „prokurator powinien unikać kontaktów osobistych i relacji ekonomicznych z osobami i innymi podmiotami, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie bezstronności prokuratora i podważać zaufanie do urzędu prokuratora, a także unikać podejmowania tego rodzaju działań w sferze zawodowej, publicznej i prywatnej".

Rozdział drugi obejmuje etyczne zasady pełnienia służby. Wśród nich sformułowane zostały reguły dotyczące informacji i publicznych wypowiedzi prokuratorów, związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami w postępowaniach przygotowawczych oraz powinności związanych w wszystkimi sprawami należącymi do zadań prokuratorów. W zbiorze wskazano m.in., że w kontaktach z uczestnikami postępowania prokurator powinien zachowywać godną postawę oraz stosowny dystans, być uprzejmym, cierpliwym i stanowczym, a także wymagać od tych osób właściwego zachowania. Ma to mieć także zastosowanie do kontaktów z obrońcami, pełnomocnikami procesowymi, przedstawicielami innych instytucji publicznych, a także przedstawicielami mediów i organizacji społecznych.

Ostatni, trzeci rozdział reguluje zasady postępowania śledczych poza służbą. Zapisy te m.in. zabraniają prokuratorom demonstracyjnie ujawnianie swoich poglądów politycznych czy świadczenia pomocy prawnej poza wskazanymi sytuacjami.

W zbiorze uregulowano też korzystanie z mediów społecznościowych, w których prokuratorzy powinni zachować „szczególną ostrożność". – Prokurator, uczestnicząc w debacie publicznej w sprawach niezwiązanych z działalnością prokuratury, w szczególności dotyczących zagadnień społecznych, podejmując polemikę ze stanowiskiem innych osób, powinien zachować umiar i unikać sformułowań deprecjonujących te osoby. Nie może jednak pozostawiać bez reakcji wypowiedzi innych osób, które naruszają obowiązujące prawo – wskazano.

KRP czeka na zgłoszenia ewentualnych uwag do końca listopada. Można to zrobić poprzez przedstawicieli Rady lub bezpośrednio do KRP na adres elektroniczny Biura Prokuratora Krajowego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA