fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Koniec odrębnej prokuratury wojskowej

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sprawy mundurowych przechodzą do prokuratur powszechnych.

W poniedziałek 4 kwietnia wchodzi w życie kilkanaście przepisów wprowadzających w życie nową ustawę o prokuraturze. Część obowiązuje już od 4 marca.

Nowa ustawa o prokuraturze m.in. zlikwidowała, jako odrębną, prokuraturę wojskową. Należało więc zmienić kilkanaście ustaw. Korekty wymaga np. postępowanie w sprawach o wykroczenia. I tak przed sądem wojskowym podstawą wszczęcia postępowania jest wniosek o ukaranie sporządzony lub zatwierdzony przez prokuratora do spraw wojskowych.

Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie prokurator generalny lub rzecznik praw obywatelskich, a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych. W sprawach naruszenia praw dziecka także rzecznik praw dziecka. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.

Wszystkie niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne o naruszenie dyscypliny w wojsku przejmuje właściwy prokurator do spraw wojskowych w rejonie. Nierozpoznane petycje, skargi i wnioski, które wpłynęły do dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, przejmuje zastępca prokuratora okręgowego lub rejonowego w jednostkach, w których utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych.

Podstawa prawna: ustawa z 28 stycznia 2016 r., DzU z 15 lutego 2016 r., poz. 178

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA