fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Kierowcy lekceważą pieszych w rejonie przejść - niepokojący raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Adobe Stock
W Polsce piesi nie mają łatwego życia. Większość kierowców nie ustępuje im pierwszeństwa, a jeśli już, to na małych i wąskich ulicach.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłosiła raport o relacjach pieszy–kierowca. Pokazuje on, że pojazdy w rejonie przejść dla pieszych poruszają się szybko i często przekraczają prędkości dozwolone w danym obszarze. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla chcących przejść przez jezdnię.

Pomiary terenowe prędkości pojazdów wykazały, że w obszarach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h, czyli w miastach i małych miejscowościach, ok. 85 proc. zbadanych kierowców przekracza dozwoloną prędkość, a poza obszarami zabudowanymi o dopuszczalnej prędkości 70 km/h robi to aż 90 proc. kierowców.

Na niektórych typach przejść kierowcy zachowują się jednak bardzo poprawnie i ustępują pierwszeństwa, zatrzymując się przed prawie każdym pieszym pojawiającym się przed przejściem (95 ustąpień na 100 pieszych na przejściu). Są to przejścia usytuowane na wąskich ulicach, gdzie występuje zarówno duży ruch pieszych, jak i pojazdów.

Raport ujawnia też występki pieszych. 5 proc. z nich rozmawia przez telefony komórkowe, wiadomości tekstowe pisało 1 proc., tyle samo słuchało muzyki. W miejscach niedozwolonych przechodziło 8 proc. – przede wszystkim na ulicach osiedlowych o małych natężeniach ruchu pojazdów.

W raporcie omówiono również stosowanie odblasków przez pieszych w ciemnej porze doby poza obszarami zabudowanymi. Okazuje się, że przepis nakładający obowiązek stosowania odblasków nie jest respektowany przez większość pieszych (81 proc.). Prawie 75 proc. stosowanych odblasków było stałym elementem ubioru. Jednocześnie z ankiet wynika, że 75 proc. pieszych wie o obowiązku stosowania elementów odblaskowych na drogach nieoświetlonych poza obszarem zabudowanym, ale tylko 46 proc. deklaruje, że je stosuje.

Wykorzystując wnioski z przeprowadzonych badań, Rada rekomenduje kilka rozwiązań. Po pierwsze, intensywne działania na rzecz zmniejszenia prędkości pojazdów w pobliżu przejść dla pieszych, szczególnie w obszarach zabudowanych w małych miejscowościach. Rada zaleca także podjęcie działań mających na celu stworzenie pieszym warunków do bezpiecznego przekraczania jezdni w wyznaczonych miejscach.

Kolejne zalecenie to konieczność postawienia na edukację i zmianę zachowań kierowców poprzez zapoznanie ich z wpływem prędkości na bezpieczeństwo pieszych oraz przedstawienie trudnej sytuacji pieszych, szczególnie osób starszych i najmłodszych uczestników ruchu.

Rada radzi również, by unikać lokalizowania przejść dla pieszych na drogach, na których dopuszczono prędkości powyżej 50 km/h, szczególnie tych o przekrojach dwujezdniowych poza obszarami zabudowanymi. W uzasadnionych przypadkach takie przejścia, jej zdaniem, powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną.

W ocenie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wdrożyć należy także działania propagujące ubiory wyposażone na stałe w elementy odblaskowe, co przyczyni się do lepszej widoczności pieszych po ciemku.

Badania przeprowadzono w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, na wybranych odcinkach dróg.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA