fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

WSA: Niesłusznie zabrali mu mandat radnego

www.sxc.hu
Można pełnić jednocześnie funkcję prezesa kółka rolniczego i radnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zarządzenie wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Z. (dane zmienione).

Wojewoda zdecydował się na taki krok, ponieważ Jan Z. pełnił funkcję prezesa kółka rolniczego, które prowadziło działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego. Radny odwołał się od tej decyzji. Tłumaczył, że swoją funkcję pełnił społecznie.

WSA uznał skargę za zasadną. Jego zdaniem pod uwagę należy brać specyfikę kółek rolniczych. Otóż stanowią one społeczno-zawodowe organizacje rolników, których zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony wspólnych interesów rolników. Od kółek rolniczych należy odróżnić spółdzielnie rolnicze, które ze swej istoty powołane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Sam charakter prawny kółka nie przesądza więc o tym, że nie wolno łączyć mandatu radnego z funkcją prezesa tego kółka. Wojewoda nie zbadał również, czy rzeczywiście pełniona przez Jana Z. funkcja mieściła się w pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Zdaniem WSA nie budzi również wątpliwości, że wojewoda nie wziął pod uwagę, czy działalność gospodarcza (dbanie o drogi gminne) miała charakter stały czy jednorazowy oraz jakie z tego tytułu przychody osiągnęło kółko rolnicze. Ponadto pominął, że utrzymanie w należytym stanie dróg jest obowiązkiem gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. W świetle bowiem tego przepisu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują między innymi sprawy gminnych dróg. —ret

sygnatura akt: II SA/Lu 1291/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA