fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn w Polsce jest niższe niż średnia w krajach europejskich

Adobe Stock
Luka płacowa między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn jest w Polsce jedną z najmniejszych w Europie. Polki mogłyby jednak częściej odgrywać bardziej znaczące role w biznesie czy polityce.

W Polsce zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest niższe niż średnia w krajach europejskich. Z danych Eurostatu wynika, że wynosi 7,2 proc. w stosunku do 16 proc. średniej europejskiej. Wpływ na to ma malejące bezrobocie wśród kobiet, które coraz częściej podejmują zatrudnienie na etatach w pełnym wymiarze.

Na tle pozostałych państw UE gorzej wypadamy, jeśli chodzi o obecność kobiet na eksponowanych stanowiskach – zarówno w biznesie, jak i polityce.

Czytaj także:

Równe traktowanie ma znaczenie

– W tym kontekście Polska nie jest niestety liderem Europy. Zgodnie z Gender Equality Index za 2019 r. Polska na 29 państw (jeszcze z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii) zajmuje piąte od końca miejsce z wynikiem 55,2 pkt na 100 możliwych – mówi Karolina Stawicka kierująca praktyką prawa pracy w kancelarii Bird & Bird. – Według rekomendacji Europejskiego Instytutu na rzecz Równouprawnienia państwa, które uzyskały w badaniu wynik poniżej 67,50 pkt, mają jeszcze wiele do zrobienia.

Ocena krajów dokonana przez instytut dotyczyła pięciu obszarów, czyli nie tylko wynagrodzeń, ale także zdrowia, pracy (rozumianej jako równy dostęp do pracy i benefitów z nią związanych), wiedzy – edukacji, czasu (rozumianego jako proporcja czasu spędzonego na czynnościach domowych i innej aktywności) oraz władzy (rozumianej jako zajmowanie miejsc we władzach publicznych i samorządowych, parlamencie, spółkach czy innych podmiotach życia społecznego i kulturalnego). Specjalnym obszarem badania była również przemoc wobec kobiet.

– W Polsce nie ma specjalnego ustawodawstwa dotyczącego wyrównania wynagrodzeń mężczyzn i kobiet, na kształt np. brytyjskiej ustawy z 1970 r. o równości wynagrodzeń (Equal Pay Act) – dodaje mec. Stawicka. – Kwestie te reguluje ogólny zakaz dyskryminacji, w tym z art. 18[3c] kodeksu pracy. W tym obszarze poczyniliśmy zresztą największy postęp od 2005 r.: aż o 13,5 pkt.

Rekomendacje sobie, praktyka sobie

Z najnowszego raportu Delloite „Women in the Boardroom: A Global Perspective" wynika, że odsetek kobiet wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych organizacji działających w Polsce rośnie powoli. Kobiety przewodniczą niespełna 9 proc. rad nadzorczych w Polsce. Odsetek kobiet stojących na czele największych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie jest ponad trzykrotnie wyższy. Wynika to także z tego, że od 2016 r. podlegają one kodeksowi dobrych praktyk. Zobowiązuje on takie spółki do publikowania na swoich stronach internetowych polityki różnorodności w odniesieniu do organów spółki i kluczowych funkcji kierowniczych, jednak nie określa formalnych sankcji za nieprzestrzeganie tych zasad.

– Do tej pory praktyki zalecane w kodeksie zastosowała zaledwie jedna czwarta spółek giełdowych. Dla porównania w Norwegii i Francji zostały przyjęte normy gwarantujące kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych – zauważa Dorota Snarska-Kuman, partner w sektorze instytucji finansowych, liderka Programu Rozwoju Rad Nadzorczych w Deloitte.

Marlena Maląg minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Bardzo poważnie podchodzimy do problemu tzw. luki płacowej. Sytuacja, w której kobiety otrzymują za taką samą pracę niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, nie może być akceptowana. Równość w miejscu pracy powinna mieć absolutnie priorytetowe znaczenie, a wynagrodzenie nie może być uzależnione od płci. To podstawowy warunek. Jako rząd Zjednoczonej Prawicy zwracamy na to szczególną uwagę, a o zasadzie „taka sama płaca za taką samą pracę" mówił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki. Nasze działania nastawione są na to, by rodzinom ułatwiać godzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Nie chcemy, żeby kobiety stawały przed wyborem: albo praca, albo dziecko. Prowadzimy prorodzinną politykę – rozbudowujemy sieć żłobków i klubów dziecięcych, zwiększamy dostępność elastycznych form zatrudnienia, a przede wszystkim dążymy do tego, by gospodarka rozwijała się, a płace systematycznie rosły. Dla wszystkich.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA