fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek od nieruchomości: Jeden współwłaściciel może zapłacić za wszystkich

www.sxc.hu
Brak porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości nie zwalnia ich z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku.

Ministerstwo Finansów nie wprowadzi zmian w przepisach regulujących solidarny obowiązek podatkowy współwłaścicieli.

To odpowiedź na interpelację posła Jacka Sasina nr 13206. Napisał on, że docierają do niego sygnały o problemach wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów. Chodzi o sytuacje, w których nieruchomością zarządza jeden ze współwłaścicieli, nie respektując praw własności pozostałych. Zdarza się, że efektem działań zarządzającego jest wyburzenie nieruchomości lub doprowadzenie ich do ruiny. Wówczas podatnicy, którzy nie mogli zarządzać swoją własnością z przyczyn od nich niezależnych, ponoszą odpowiedzialność finansową (podatkową), mimo iż za zaistniały stan rzeczy nie ponoszą odpowiedzialności.

Ministerstwo odpowiedziało, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Podobne zasady obowiązują w przepisach o podatku rolnym i podatku leśnym. Każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty (na podstawie art. 366 § 1 kodeksu cywilnego).

Reguły te wynikają z istoty współwłasności, zgodnie z którą własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 k.c.).

Ministerstwo nie zamierza zmieniać tych zasad.

„Żadne argumenty nie przemawiają za wyłączeniem stosowania zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) za zobowiązanie w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, z uwagi na trudności w osiągnięciu porozumienia w zarządzaniu nieruchomością wspólną przez wspólników" – napisał wiceminister Wiesław Janczyk.

Zaznaczył, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Może też złożyć wniosek do organu podatkowego o umorzenie zaległości w całości lub części wraz z odsetkami. —mpa

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA