fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Opłata jakościowa - nowy podatek od posiadaczy aut

Adobe Stock
Opłata jakościowa - taką nazwę ma mieć nowa danina, która będzie pobierana od posiadaczy pojazdów przy przeglądzie rejestracyjnym. Ma być przeznaczona na "zapewnienie funkcjonowania nowego systemu poprawy jakości badań technicznych pojazdów".

Opłata jakościowa ma wynosić 4 zł i będzie pobierana od właściciela lub posiadacza pojazdu za każde badanie techniczne przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów - przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który przygotowało ministerstwo infrastruktury. Opłata będzie odprowadzana na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego.

Nowy system badań technicznym pojazdów

O planach wprowadzenia opłaty poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz w odpowiedzi na interpelacje posłanki Izabeli Leszczyny. Pytała ona m.in. o   skutki ustawy dla właścicieli pojazdów.

Z odpowiedzi wiceministra wynika, że  nowelizacja ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

- Dyrektywa określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego systemu funkcjonowania badań technicznych pojazdów. Nowy, zmieniony system badań technicznym pojazdów ma realnie zapewniać, aby pojazdy były utrzymywane na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie w trakcie ich eksploatacji (użytkowania w ruchu drogowym) - napisał w odpowiedzi Marek Chodkiewicz.

Kary za brak badań

Odpowiadając na pytanie  dotyczące wzrostu opłat dla obywateli po wprowadzeniu nowego systemu, wiceminister poinformował, że  pierwotnie projekt ustawy zakładał jedynie wprowadzenie dodatkowej opłaty (kary) dla właściciela lub posiadacza pojazdu, w przypadku badania technicznego wykonywanego 30 dni po terminie ważności badania. Była to nowa opłata sankcyjna, którą ponosiliby tacy właściciele lub posiadacze pojazdów, którzy użytkowali pojazd  bez ważnych badań technicznych. Opłata ta miała na celu wyeliminowanie z ruch drogowego pojazdów nie w pełni sprawnych technicznie.

- Szacuje się, że liczba opłat za badania techniczne po terminie, znacznie spadnie po pierwszym roku obowiązywania przepisów. Właściciel pojazdu, który ewentualnie zapłaci dodatkową opłatę za badanie techniczne po terminie, w następnym roku będzie bardziej zdyscyplinowany do terminowego wykonania badania technicznego, co może przełożyć się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na Polskich drogach - wskazuje Chodkiewicz.

Projekt przewiduje obecnie, że opłata za badanie techniczne wykonane po terminie będzie podwyższała o 60 proc. cenę podstawowego badania technicznego. Jednocześnie jednak wydłużony zostanie do 45 dni termin badania po terminie, który nie będzie wiązał się z dodatkową opłatą sankcyjną.

Kierowcy dołożą do unijnych wymogów

Ministerstwo pierwotnie zakładało, że koszty wprowadzenia nowych unijnych wymogów będą pokrywane  z opłaty za przeprowadzenie badania technicznego odprowadzanej przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Ci jednak zaprotestowali, więc ministerstwo postanowiło przerzucić koszt wdrożenia systemu na kierowców.

- Obecnie projekt ustawy wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zakłada, że opłata na zapewnienie funkcjonowania nowego systemu poprawy jakości badań technicznych pojazdów, czyli koszt dostosowania do przepisów UE, w wysokości 4 zł pobierana będzie od właściciela lub posiadacza pojazdu, za każde badanie techniczne przeprowadzane na stacji kontroli pojazdów. Przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmodyfikowane rozwiązanie nie przewiduje już obciążenia przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów tzw. opłatą jakościową. Wpływ na taką zmianę rozwiązania miała dodatkowa analiza opłat za badania techniczne, które nie były podwyższane już od 14 lat - wyjaśnił minister Chodkiewicz.

Czytaj też:

Rozbudowa CEPiK: łatwiej będzie sprawdzić badania techniczne pojazdu

Przegląd techniczny auta - zmiany od 13 listopada 2017

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA