fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Spłata kredytu hipotecznego a odliczenie podatku

Fotolia.com
Kto sprzedał mieszkanie, by uwolnić się od ciążącego na nim długu hipotecznego, nie może odliczyć tej spłaty.

Sprzedajesz mieszkanie obciążone kredytem? Według skarbówki spłata długu hipotecznego to prywatna sprawa podatnika. Nie jest ani kosztem odpłatnego zbycia, ani kosztem uzyskania przychodu. Nie można też skorzystać z ulgi mieszkaniowej. A to oznacza, że wiele osób, które za pieniądze ze sprzedaży regulują zobowiązania wobec banku, czeka spór z fiskusem.

Dług to prywatna sprawa

Interpretacje podatkowe nie pozostawiają wątpliwości, że długi sprzedającego nie dają mu żadnych preferencji. Przekonała się o tym podatniczka, która kupiła mieszkanie na kredyt w 2015 r. i sprzedała w 2018 r. Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że może odliczyć kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu. Jej zdaniem, przysługuje jej ulga na cele mieszkaniowe. Na potwierdzenie przytoczyła wyrok NSA z 2007 r. (sygn. II FSK 509/06), zgodnie z którym ulga może dotyczyć spłaty zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na nabycie prawa, którego sprzedaż stanowiła źródło przychodu objętego zwolnieniem.

Fiskus jednak nie podzielił tego stanowiska (interpretacja nr 0115-KDIT2-3.4011.11.2019. 2.KP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT dochód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania po upływie pięciu lat od nabycia. W opisanej sytuacji pięć lat jeszcze nie upłynęło, więc podlega PIT. Sprzedający uniknie podatku, jeśli przeznaczy uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Może to być np. zakup nowego lokalu czy budowa domu. Ulga obejmuje też wydatki poniesione na spłatę kredytu (z odsetkami) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Daninę płaci się od dochodu, po odliczeniu kosztu odpłatnego zbycia (w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o PIT) oraz kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 6c tej ustawy. Jednak podatniczka nie może skorzystać z żadnego z tych odpisów.

– Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu, przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego, nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia ani też kosztu uzyskania przychodu. Tym samym kwota ta nie ma wpływu na ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia przedmiotowego mieszkania – czytamy w interpretacji. Ponadto wydatki na spłatę kredytu, z którego sfinansowany został zakup lokalu, nie mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Fiskus powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2017 r. (sygn. II FSK 446/17). Sąd uznał, że ulga dotyczy wydatku na zakup nowych nieruchomości lub lokali mieszkalnych w miejsce tych zbywanych. Zaś przy spłacie kredytu na sprzedawaną nieruchomość cel mieszkaniowy nie jest realizowany, gdyż podatnik definitywnie wyzbywa się substancji mieszkaniowej.

Niekorzystne interpretacje

To nie pierwsza niekorzystna interpretacja. Fiskus konsekwentnie powtarza, że spłata długu hipotecznego nie jest kosztem odpłatnego zbycia ani kosztem uzyskania przychodu. Taką odpowiedź uzyskał podatnik (interpretacja nr 0113-KDIPT2-2.4011.510. 2018.2.SŻ), który sprzedał mieszkanie przed upływem pięciu lat i chciał odliczyć kwotę oddaną bankowi.

– Należy zgodzić się z fiskusem, że wydatek poniesiony na spłatę kredytu hipotecznego dotyczącego sprzedawanej nieruchomości nie podlega odliczeniu jako koszt sprzedaży. Podatnik nie skorzysta też w takiej sytuacji z ulgi mieszkaniowej – mówi adwokat Arkadiusz Stępniewski.

Zaznacza, że ulga przysługuje natomiast na spłatę kredytu zaciągniętego na inne mieszkanie. Fiskus potwierdził to m.in. w interpretacji nr 0114-KDIP3-1.4011.508. 2018.2.MJ. Zgodził się, że wnioskodawca uniknie PIT, jeśli sprzeda mieszkanie otrzymane w darowiźnie od matki i spłaci za to kredyt, który zaciągnął wcześniej na zakup własnego lokalu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA