fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Czy niepełnosprawny może dostać dofinansowanie z PFRON na specjalny rower - wyrok WSA

Adobe Stock
Urzędy uznały, że nie można dofinansować niepełnosprawnemu zakupu specjalnego roweru, gdyż poruszanie się umożliwia mu wózek inwalidzki.

Trójkołowy rower handbike, napędzany siłą mięśni rąk, kosztował 29 tys. zł. Załączając fakturę, Paweł N. (dane zmienione) zwrócił się o dofinansowanie jego zakupu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na likwidację barier technicznych. Po urazie rdzenia kręgowego porusza się na wózku inwalidzkim. Rower trójkołowy handbike może ułatwić poruszanie się na większą odległość, a także udział w wycieczkach rowerowych.

Prezydent Białegostoku odmówił dofinansowania, gdyż wnioskodawca nie wskazał żadnych utrudnień natury technicznej, których usunięcie można zakwalifikować jako likwidację barier technicznych. Może to nastąpić, jeżeli dofinansowanie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem – pod warunkiem, że mieści się to w możliwościach finansowych organu – stwierdził prezydent miasta.

Czytaj też:

Powody podane przez niepełnosprawnego wykraczają poza codzienne funkcjonowanie i nie mają charakteru podstawowego. Nie wskazał on też żadnych utrudnień technicznych, których usunięcie można by zakwalifikować jako likwidację barier technicznych. Uczestnictwa w wycieczkach rowerowych, pokonywania znacznych odległości oraz aktywizacji poprzez uprawianie sportu nie można uznać za uzasadnione potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Kontakty z otoczeniem i poruszanie się umożliwia na co dzień posiadany wózek inwalidzki. Rower trójkołowy handbike ma szerokie zastosowanie w wyczynowym sporcie osób niepełnosprawnych. Wprawdzie może likwidować bariery transportowe, ale takie potrzeby nie podlegają dofinansowaniu w ramach zadań powiatu. Stanowisko prezydenta miasta wsparło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Paweł N. przekonywał, że zakup roweru tego rodzaju spełnia przesłanki dofinansowania. Osoba niepełnosprawna nie może bowiem korzystać z „normalnego" roweru. Nie ma także legalnej definicji barier technicznych, która wykluczałaby dofinansowanie roweru handbike, ani też definicji barier transportowych. Udział w wycieczkach rowerowych pozwala na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, a jednocześnie jest jedną z form rehabilitacji.

Prezydent Białegostoku i SKO nie wykazali także, na jakiej podstawie prawnej opierają twierdzenie, że taki rower nie likwiduje barier technicznych, natomiast może likwidować bariery transportowe.

WSA uwzględnił skargę, gdyż organy administracji nie wyjaśniły, dlaczego nie traktują dofinansowania jako pomocy w likwidacji barier technicznych. Likwidacja tych barier powinna umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie w życiu codziennym – stwierdził sąd. Rower handbike, wykorzystywany przez niepełnosprawnych sportowców, spełnia taką funkcję. Skarżący wystąpił o dofinansowanie konkretnego modelu roweru ze względu na jego małą wagę i swój stopień niepełnosprawności. Samorządowe kolegium odwoławcze nie wyjaśniło natomiast, dlaczego odmówiło takiego dofinansowania.

Sąd uchylił obie zaskarżone decyzje. Sprawę dofinansowania zakupu roweru należy więc rozpatrzyć ponownie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bk 215/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA