fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

NSA: minister sportu dyskryminuje niepełnosprawną mistrzynię

Fotolia.com
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rozporządzenie ministra sportu i turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej dyskryminuje niepełnosprawnych sportowców.

W marcu 2014 r. Minister Sportu i Turystyki odmówił przyznania stypendium sportowego mistrzyni w kolarstwie.

Kobieta była zawodniczką kadry narodowej osób niepełnosprawnych.

Odmowa była uzasadniona rzekomo niespełnieniem przez zawodniczkę przesłanki określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 powołanego rozporządzenia, stypendium sportowe może otrzymać członek kadry narodowej, który uczestniczył w mistrzostwach świata, o ile brało w nich udział co najmniej 12 zawodników z co najmniej 8 państw.

W konkurencji jazdy indywidualnej na czas startowało 10 zawodniczek z 8 państw, w konkurencji wyścigu ze startu wspólnego kobiet, natomiast startowało 11 zawodniczek z 8 państw.

W związku z powyższym organ stwierdził, iż nie została spełniona przesłanka wskazana w rozporządzeniu.

Kobieta złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o przyznanie jej stypendium sportowego.

W związku z kolejną odmową zawodniczka złożyła skargę do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniosła o uchylenie decyzji organu obu instancji.

Decyzjom zarzuciła m. in. naruszenie przepisów dot. warunków i trybu wydawania aktów wykonawczych do ustawy, tj. art. 32 ust. 7 ustawy o sporcie w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP poprzez jego błędne zastosowanie.

Kobieta oświadczyła, że w jeździe indywidualnej zajęła drugie miejsce, natomiast w konkurencji na dystansie 51,8 km ze startu wspólnego także zajęła drugie miejsce.

Regulamin dopuszczał możliwość udziału mniejszej liczby zawodników, w związku z czym decyzja o odmowie przyznania stypendium była bezpodstawna.

Skarżąca zarzuciła również naruszenie przepisów Konstytucji RP, gdyż decyzja taka stanowi nierówne traktowanie osób, które przygotowują się do zawodów i osiągają sukcesy z takim samym wysiłkiem, jak zawodnicy z liczniej reprezentowanych dyscyplin i konkurencji.

Zdaniem zawodniczki doszło do dyskryminacji osoby niepełnosprawnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił jednak twierdzeń niepełnosprawnej zawodniczki w zakresie wątpliwości co do konstytucyjności rozporządzenia i oddalił skargę.

Zawodniczka reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której ponownie wskazała zarzuty o niekonstytucyjności warunków ograniczających prawa niepełnosprawnych zawodników w zakresie otrzymania stypendium.

NSA przyznał rację zawodniczce i uchylił wyrok sądu I instancji.

NSA zwrócił uwagę, że rozporządzenie należy trzeba zmienić, gdyż bezprawnie rozszerza ono kompetencje ministra, w tym także kryteria oceny zawodników.

Wyrok z dnia 5 lipca 2017 r., sygnatura akt II GSK 2876/15

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA