fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - policjanci w luce prawnej

Adobe Stock
Nie ma żadnych podstaw do ograniczenia uprawnień funkcjonariuszy policji do uzyskania pełnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Nie zachodzi bowiem przyczyna uniemożliwiająca wszczęcie postępowania w takiej sprawie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Sprawa, której znaczenie wyszło daleko poza jednostkowy przypadek, rozpoczęła się od wniosku byłego funkcjonariusza policji. Zwrócił się on do komendanta powiatowego policji w Ostrowcu Świętokrzyskim o wypłatę 68 tys. zł ekwiwalentu za 291 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. A w razie odmowy wypłaty o wydanie decyzji.

Zwierzchnicy odmówili jednak wszczęcia postępowania, zamykając w ten sposób drogę do dochodzenia roszczeń. Powołali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., w którym TK uznał za niezgodny z konstytucją art. 115a ustawy o Policji w części określającej sposób obliczania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Od tego czasu, pomimo trwających podobno prac legislacyjnych oraz wystąpień związków policyjnych i rzecznika praw obywatelskich, nie uchwalono jednak przepisów, określających na nowo sposób wyliczania ekwiwalentu urlopowego. Ponieważ nie wiadomo, jak go obliczać, nie ma podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Powstała luka prawna – stwierdził komendant wojewódzki policji w Kielcach.

Sąd nie podziela tego stanowiska – oświadczył WSA w Kielcach, do którego były funkcjonariusz zaskarżył postanowienia organów policji. Przede wszystkim odmowa przyznania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej. TK nie stwierdził też nieważności całego art. 115a, jedynie jego części, określającej sposób obliczania ekwiwalentu. Pozostała regulacja określająca uprawnienie policjanta do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w razie zwolnienia ze służby – uznał sąd. A ponieważ w uzasadnieniu wyroku TK stwierdził, że świadczeniem ekwiwalentnym za dzień niewykorzystanego urlopu jest jeden dzień roboczy, a wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą, również w istniejącym stanie prawnym jest możliwe zrealizowanie uprawnienia policjanta do uzyskania ekwiwalentu w wysokości odpowiadającej regulacjom konstytucyjnym – stwierdził sąd. Wystarczającą podstawę stanowią przepisy konstytucyjne – dodał sąd, uchylając obie zaskarżone decyzje. I udzielił wskazówki, by organy policji rozpoznały wniosek na podstawie art. 115a ustawy o Policji, interpretowany w zgodzie z przepisami konstytucyjnymi.

Sygnatura akt: II SA/Ke 696/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA